Mágikus nő - női siddhik a tantrikus hagyományban

Belegondoltál már abba, hogy a női lét mennyi misztériumot hordoz magában? Gondoltál már úgy ciklusodra, vérzésedre, várandósságodra, vagy akár szexuális örömöd csúcspontjára, mint különleges adomány? Érezted már úgy, hogy nőiséged természetes folyamatai olyan veled született különleges képességek, melyek csodákra hívnak és hatalmas lehetőségekkel ajándékoznak meg?

A szanszkrit az istenek nyelve. Számomra mindig is gyönyörű és túl azon filozofikus és titokzatos nyelv is, amely ősi bölcsességeket és tudásokat hordoz szinte minden külön-külön szótagjában. A siddhi kifejezés a szanszkrit nyelvben olyan különleges és mágikus képességeket jelöl, melyek által képessé válhatunk a tér és idő, az elemek, valamint a világban ható erők uralására. Ahhoz azonban, hogy megszerezzük és birtokoljuk ezeket az erőket, kitartó és állhatatos gyakorlás szükséges, mely arra irányul, hogy megzabolázzuk és uralmunk alá vonjuk testünk, lélegzetünk és szellemünk működését a jóga tanítások ősi útmutatásai alapján, talán életeken át. Ezen erők megszerzésének célja arra irányul, hogy kontrolláljuk és irányítsuk a körülöttünk lévő világot, felismerve és átlépve annak illúzió voltát. Az erre való törekvés és szándék leginkább a férfias minőségű elvekhez köthető, de mivel a jóga aszketikus tanításainak java a férfiaknak szól ez nem is meglepő. Kevesebb útmutatást kapunk mi nők (vagy legalábbis nehezebben hozzáférhetőek ezen ősi, hiteles, szakrális női tanítások), arra vonatkozólag, hogy hogyan igazítsuk női sajátságainkhoz a gyakorlásunkat (kapcsolódó bejegyzések), ahogy arról is, hogy mi nők már eleve rendelkezünk bizonyos velünk született siddhikkel, vagyis mágikus képességekkel.  Nem szükséges hosszas gyakorlások árán elnyerni e különleges képességeket. Látszólagosan olyan biológiai funkciók és folyamatok ezek, amelyek kizárólagosan a női testbe kódolva működnek. Proto-siddhiknek nevezik a velünk született képességeket, melyek arra rendelik a nőket, hogy az univerzális törvényeket saját testük által éljék és tapasztalják, sőt megvalósítsák. Így ha sikerül szert tennünk a tökéletes megismerésre, valamint a benne való tudatosságra, saját testünk válik azzá a tanítóvá, amely az élet legnagyobb misztériumaiba ad a női életút teljességének bejárásával újabb és újabb beavatásokat.

1. Az első vérzés - amikor a lány termékeny nővé érik és erőbe áll. (kapcsolódó bejegyzés) A vér az emberiség létezésében ősidőktől kezdve az életet szimbolizálja. Ha bármely más seb több napon keresztül ilyen intenzitással vérezne, mint egy nő a holdidő idején, bizonyára elvérezne, meghalna. Bennünk nőkben azonban ez természetes folyamat, ami valóban nevezhető kis halálnak, hiszen nem csak lelkileg egy elengedési folyamat, de biológiai értelemben is elhaló szövet engedődik el a testünkből, amely termékeny méhünk tápláló fészkét építette egészen addig, míg az elmaradt várandósság okán elpusztul, meghal. Ennek a halálnak, elhalásnak a nyomán támadhat mégis új élet. Szükséges előfeltétele a megújulásnak, hogy az elmúlás kisöpörje mindazt, ami már nem táplálja az élet, a megvalósulás lehetőségeit. Halál nélkül nem lehetne újjászületés sem. Vérzésünk megérkezésével olyan erő és hatalom birtokába jutunk, amely nem csak halál és élet körforgását modellezi testünkön keresztül, hanem olyan megélésekhez és tapasztalatokhoz segít bennünket, melyek megértése az egész élet rendjének titkát tárja fel, ezáltal segítve a bennünk és körülöttünk ható törvények elfogadását, helyes megélését is. A vér olyan "kapu", mely jelenléte elmossa a látható és láthatatlan világok között húzódó határokat. Az a nő, amelyik képessé válik a holdidőt annak teljes potenciáljában felhasználni olyan magas fokú intuitív tudásokba nyer bepillantást, melyek hétköznapi értelemben természetfeletti adományokat hozhatnak, valójában azonban azok a női létezés természetes és magától értetődő részei. Csupán az választ el bennünket látszólag ezektől, hogy felismerjük e, vagy sem őket. (kapcsolódó bejegyzés)

2. A ciklus maga - amely által képessé válunk az élet áramába teljesen belesimulni. Hullámzás, ár-apály, lüktetés, mélységek és magasságok egymást követő ritmusa. Megtanít a nem ragaszkodásra, a változás képességére, együtt áramlásra a körülöttünk lévő világgal. A női létben benne van egy adott cikluson belül minden évszak. Tél, tavasz, nyár, ősz szüntelenül követi egymást, s ez leképeződik minden szinten működésünkben. Egész hónapban változó hormonális folyamatainkban, néha szeszélyesnek tűnő hangulatunkban, aktiv és passzív, keratív és csendes, harsány és szelíd időszakainak egymásba alakulásában, vagy épp a megragadás és elengedés idejének megélésében. Mikor ennek tudatába kerülünk nem pusztán intellektuális szinten, hanem a megtapasztalás legmélyebb meg- és felismerésével éljük, olyan gazdaságos módon válunk képessé bánni energiáinkkal és hatékonyan felhasználni az adott szakasz sajátosságait, amely semmihez nem fogható bölcs életvezetéshez segít bennünket, melynek gyümölcse felbecsülhetetlen értékű.

3. A női orgazmus - a tantrikus tanítások több alkalmat is megjelölnek arra, amikor egy nő spontán módon is elérheti a megvilágosodást. Az egyik ilyen a szexuális izgalom csúcspontja, az orgazmus. Mint a vérzés bizonyos napjainak állapotai, vagy a szülés bizonyos pillanatai, ez is olyan finom tapasztalásokra nyit kaput, amelyek hétköznapi tudatállapotban nem, vagy csak nagyon nehezen és szigorú, aszketikus gyakorlatok hosszas végzése által érhetőek el. Ilyenkor azonban feltárulnak és tudatossággal, a megfelelő módszerek ismeretével könnyedén átléphetők. Azok a nők, akik ennek titkaiban járatosak tantrikáknak nevezik, s nélkülük, vagyis a velük való szent egyesülés által, melyben a nő istennői, a férfi pedig isteni minőségében van jelen, egyetlen férfi sem érheti el a legmagasabb szférákat.

4. A várandósság folyamata - valódi alkímia, amiben nem csak a láthatatlan, szellemi minőség materializálódásának tartunk teret nőként. Végig éljük a Teremtés folyamatának egészét. Végigéljük, ahogy a szándék szintjéről eljut az élet a megszületésig. Megérthetjük azt, hogy történik a megvalósulás, felismerhetjük méh erőnk egy nagyon különleges képességét, s ennek a tudásnak a birtokában nem csak egy gyermek "megvalósulását", de a mágikus üstünkben kavargó őslevesből való bármilyen cél megvalósításának kódját is képessé válunk kiolvasni.

5. A vajúdás és a szülés - úgy is mondjuk gyakran, hogy Életkapuvá nyílunk. De előtte mély lelki folyamatokon, átalakuláson megyünk keresztül. Ősi, állati ösztönök ébredését és jelenlétét tapasztaljuk és éljük meg, s felismerve, megértve helyüket és jelentőségüket személyiségünkben, az átélés után többé már egyetlen nő sem lesz az, aki előtte volt. (kapcsolódó bejegyzés)

6. A szoptatás - a legtöbb nő számára a legszebb időszak, amikor testéből táplálja gyermekét. A táplálás nem merül ki gyermekünk fizikai testének építésében. Lelkileg és szellemileg és tápláljuk őt ilyenkor. Átadjuk mindazt az érzelmi világot, amely jelen van bennünk és amelyet eddigi élettapasztalataink, a ránk ható történések, a magunkhoz-, környezetünkhöz-, párunkhoz-, gyermekünkhöz való viszonyaink és viszonyulásaink minőségei adnak. Olyan alapot adunk át, mind fizikai-, mind mentális-, mind érzelmi síkon, amely az emberpalánta egész elkövetkezendő életét befolyásolja, hatással van rá. Belegondoltál már abba, mekkora jelentősége van ennek? (kapcsolódó bejegyzés)

7. A vetélés - talán elsőre furcsa, hogy a mágikus képességek között szerepel, hiszen legtöbben akik megéltünk ilyen tapasztalatot nehéz szívvel, életünk egyik legfájdalmasabb emlékeként idézzük fel. Itt azonban nem is a spontán vetélésről van szó, legalábbis nem hétköznapi értelemben értve. Egy nőnek hatalmában áll dönteni a felett, hogy a benne megfogant életet engedi e testén keresztül a világba lépni vagy sem. Képesek vagyunk rá, hogy adott esetben elutasítsuk a lelket, amelyik általunk kíván megtestesülni. Ennek okai különbözőek lehetnek és morális, etikai vonatkozásairól is lehetne vitatkozni, ez itt azonban nem tisztünk. Tény, hogy mentálisan képes arra minden nő, hogy megtagadja, kicsit nehezebben kimondható, de használatos szóval élve: elhajtsa magzatát, pusztán mentális ráhatással.

8. A vérzés elmaradása - bár ebben még nincs tapasztalatom, jól tudom, hogy sok nő számára fizikailag, lelkileg és szellemi értelemben is nehéz időszak a menopausa folyamata, majd annak lezajlásával a vérzés teljes elmaradása. A hagyományok azonban úgy tartják, hogy ilyenkor a nő maga válik azzá az erővé, amelyet az első vérzés érkeztével kapott. Ilyenkor már nincs szükség semmilyen folyamat, külső tényező jelenlétére ahhoz, hogy megéljük a tudást és bölcsességet. A külső nyomásoknak való megfelelés kényszere eltűnik, s a nő tudatossággal képessé válik arra, hogy szándékai és akarata szerint önmaga kedvére éljen létezzen, s a mögötte felhalmozott élettapasztalatait a következő generáció javára fordítsa. Az aktív létezés csendesedni kezd és nagyon lassan elkezdődik az elmúlás egy mélyebb aspektusának megértése és megélése. A női misztériumok a méh labirintusában még ekkor is úton lévő nő élete során elért megértései az élet egészének mibenlétének megértéséig mélyülhetnek, s a misztériumok látható vál(hat)nak. (kapcsolódó bejegyzés)

Nagy szavaknak tűnhet azt mondani, hogy mi nők magunk vagyunk a létezés kódja. Végig gondolva azonban anélkül is, hogy túldimenzionálnánk, így van. A Teremtés rendje, a Természet működése, a halál és az élet körforgása ott van, ott zajlik bennünk. A tudás, a tapasztalás a miénk, sajátunk. Kérdés, hogy át tudjuk e adni magunkat önmagunk megismerésének. Merjük e meglátni magunkban és szélesre tárni a misztérium kapuit, amely egészen hétköznapinak tűnő módon és egészen hétköznapinak tűnő folyamatokban megbújva várja, hogy felfedezzük és képessé váljunk élni azokkal a természetfelettinek tűnő, de teljesen hétköznapi erőkkel, melyek használatára születésünk okán jogosultak vagyunk.

Hogy mi szükséges ehhez? Nőies erővel kitörni azokból a keretekből, melyek hosszú-hosszú idők óta tartják kontroll alatt a nőket. A férfias minőségű törekvések arra, hogy "helyükön tartsák" a nőket éppen az imént felsorolt női siddhik, adottságok elfojtására, lekicsinylésére, elbagatelizálására, vagy épp uralására irányulnak. Pedig nekünk nőknek ezekben olyan potenciálunk rejlik, amelyek bölcs tanításokat kínálnak, s birtokukban nem csak önmagunk, de a világ sorsát is megváltoztathatnánk. Első lépésként azonban elég annyi, hogy önmagunkra ismerünk. Elkezdjük ezeknek a látszólagosan biológiai folyamatainknak a mentén gyógyítani magunkat. Felvállaljuk vérünket, gyógyítjuk ciklusunk fájdalmait, amelyek generációk óta öröklődnek tovább anyákról lányaikra, hogy valóban erőként élhessük azt meg, büszkén viselve virágzásunkat. Visszaszerezzük valódi helyünket, szerepünket, terünket, jogainkat a szexualitás minden terén és minden értelmében. Szabadon szülhessünk, saját szándékunk és akaratunk szerint és szabadon dönthessünk arról, akarunk e a bennünk megfoganó életnek teret nyitni, vagy sem. Képessé váljunk arra, hogy valódi önbizalomra tegyünk szert, ami által nem csak a szülés során, de gyermekeink táplálásában és nevelésében is merjünk ösztöneinkre hagyatkozni, minden ideológia hatása alól mentesítve és felszabadítva magunkat. Ha ilyen értelemben is erőbe állunk, nagy dolgokat vihetünk végbe magunkért és másokért egyaránt.

Mindez nagy lépés lenne a kollektív nőiség gyógyulása felé vezető úton. Az ezeken a területek szerzett mély traumák bénítóan hatnak mindannyiunkra. Ha sebeink begyógyulnak, visszanyerjük az erőt ahhoz, hogy kiálljunk magunkért és azokért a dolgokért, melyekért mi nők rendeltettünk felelősnek. Öngyógyító és egymást támogató törekvéseink nem csak a női rend, de a világ rendjének helyreállításában,  működésében és a torzult férfi minőség gyógyításában is hatalmas jelentőséggel bír. Hiszen közvetlenül, vagy közvetetten, de minden belőlünk fakad, s a mi állapotunk döntő befolyással bír az élet minden területén.

Persze nem kell, hogy agyon nyomjon a világ sorsa iránt érzett felelősség. Elég, ha mi magunk teszünk önmagunkért, s talán inspirál és segít a tudat, hogy ezzel másokért is teszünk. Mindenünk adott hozzá, hogy férfi és nő számára is méltó helyet teremtsünk a világban. Mindent megkaptunk hozzá.

A tudás rendelkezésre áll. Eleven újra. Itt az ideje, hogy magunkra ismerjünk. Itt az ideje, hogy saját magunk előtt elsőként elismerjük a nőiség erőit és tudatosan haladjunk a nőiség misztériumokba avató életútján. Itt az idő, hogy tisztelettel tekintsünk önmagunkra, nőiségünkre és erőinkre. Itt az idő bátorságot meríteni változni és változtatni. Itt az idő élni a ránk ruházott lehetőségekkel és a bölcs női tudás útjára lépve felvállalni, amit a Teremtés ránk ruházott.

Bevállaljuk? Igen, vagy nem?  Mi döntünk.


(A női siddhikről, a bennük való tudatosság fejlesztéséről és a megélés módjáról a Női tanító képzésen és a Női jógaterápia képzésen bővebben, átfogóbban és mélyebben fogunk tanulni.)
Nincsenek megjegyzések

Megjegyzés küldése

© Illaberek