Farkasok

Szeretek elmerülni a női életút szépségében. Megmártózni a misztériumban. Meghívni, megtapasztalni a legősibb női erőket, amik bennünk nőkben lüktetnek és, amelyekből képessé válhatunk mindannyian meríteni, hogy tápláló és megtartó erőt gyűjtsünk magunkba, olyat ami gyógyít, tovább lendít, felemel. A bennünk áramló búvó patak forrásához térni és engedni, hogy a tudás bugyogva a felszínre törjön általa. Magamért, másokért...

Ezek a tudások most hatalmas erővel keresik útjukat. Olyan ponthoz érkezett a világ, amelyben a női erővel való munkának nagy szerepe és jelentősége van... ezért is mondom mindig: nekünk nőknek emelni kell egymást, segíteni és támogatni, gyógyítani, továbbadni a tudásunkat.

Elszomorít, amikor nők között, a körben, anyák és lányaik között, tanítók és tanítványaik között mégis épp ennek ellenkezője nyilvánul meg. Féltékenység, mételyezés, versengés, konkurálás, ellentétek szítása, áskálódás, taposás, átkozódás. Sokszor sajnos azoknál tapasztalom éppen, akik a fentieket lennének hivatottak képviselni. Elszomorít, azzal együtt, hogy tudom, ennek helye van. Helye van, ahogy az égen a Sötét Holdnak épp úgy, mint a Teli Holdnak, vagy ahogy a női pszichében a banyának épp úgy, mint az anyának, a szeretőnek épp úgy, mint a lánynak.

Talán ezek a sötét részeink azok, amelyekkel legkevésbé szeretünk szembenézni. Pedig a mindannyiunkban ott húzódó árnyak rejtik azokat a lépcsőfokokat, amelyeket bevilágítva feljebb léphetünk, vagy előrébb utunkon. A banya ott van bennünk, akár tetszik, akár nem. A banya... nem, nem a banya, mint bölcs asszony... a banya, mint mások felé ártó szándékkal megnyilvánuló nő. Aki vetélytársát legszívesebben eltüntetné a föld színéről, aki érdekei szerint manipulál másokat, aki féltékenységében mások hitelét rontja, ha sérülni érzi érdekeit, vagy aki vélt-valós sérelmei miatt bosszúra szomjazik...  Negatív erővel fellépni, negatív szándékkal lenni valaki felé, negatív minőségben megnyilvánulni mindig gyengeség és félelem... Nem mindig szándékosan hívjuk életre magunkban és cizellált módon tudjuk rejteni még magunk elöl is aktív energiáit. Azt tanultuk jó kislánynak kell lenni. Szeretni kell. Ezt mondtam fentebb én is: "emelni kell".

Mit lehet kezdeni akkor ezzel a paradox ténnyel? Hogyan lehet dolgozni a bennünk élő sötéttel, azokkal a tulajdonságokkal, jellemvonásokkal, amelyek egyáltalán nem a szép ideológiák felé mozdítanak? Hogyan lehet feloldani azt a komoly belső konfliktust, ami ütközés az általunk és a külvilág által elfogadott, valamint az alap emberi természetben ott munkáló, sokszor ösztönösen megnyilvánuló tulajdonságok között?

Leginkább az önmagunk felé gyakorolt őszinteséggel és elfogadással. Ennek előfeltétele azonban, hogy megértő odafordulással tudjunk viseltetni magunk iránt. Mert valós megértés kell ahhoz, hogy el tudjuk fogadni magunkban a nem kívánatos részeket is. Meg kell érteni, miért provokálódott meg bennem az a valami, ami életre hívott, működésbe lendített egy sötét erőt? Sokszor rávilágít olyan területekre a válasz, ami védelemre, megerősítésre, gyógyításra szorul bennünk.

Az elfogadás azonban nem a pillanatnak szól. Az elfogadás végül arra kell irányuljon, hogy elfogadjam, hogy mindig lesz bennem árnyék, mindig lesz bennem a sötét minőségekből is valami. Egyszerűen azért, mert nem lehetne fény sem bennem nélküle. Az egyensúlyhoz mindkét oldal fel és elismerése hozzá tartozik. Nem lehetséges száműzni magunkból azt, ami emberi természetünk része. De abban viszont van felelősségünk, hogy a sötétből táplálkozó erőinkkel mit kezdünk, hiszen végül a szándék fogja eldönteni milyen módon éljük ki és használjuk fel.

Most nem is az egyén, mint inkább a kollektív nőiség tekintetében írnék erről.

A nők között új szövetségek köttetnek. Körök alakulnak, számos női tanítást hív életre a változás, amely hatalmas erővel áramlik körülöttünk. Jó így, hogy sokan vagyunk. Mindannyian más aspektust, más megközelítést, más szemléletet, más színeket és más ízeket képviselünk és adunk tovább. A célunk viszont ugyanaz. Segíteni, támogatni, emelni. Ebbe viszont nem fér bele sem a féltékenység, sem a konkurálás, a fentebb említett banyáskodások pedig végképp nem. Nem csak azért, mert méltatlan, hanem mert nagyon is rontják azt a kohéziót, amit most minden értő és tudó asszonynak erősítenie kellene. Aminek lényege az egyéni érdekeken túlmutat. Igazi változást csak egymás erősítésével, kiegészítésével, erősségeinek elismerésével, egymás iránt helyreállított bizalommal és egymás iránt gyakorolt tisztelettel érhetünk el. Enélkül visszahullunk oda, amiből épp ki akarunk mászni...

Kívánom, hogy sikerüljön mindannyiunknak kigyomlálással nem elpazarolni, hanem megértéssel felszabadítani és transzformálni a sötét minőségű erőinket. Elképesztő pontenciálja van a haragnak, a dühnek, a féltékenységnek, a bosszú vágynak... ha sikerülne a szándék gyeplőjével megragadnunk ezeket, valóban hegyeket tudnánk közösen mozdítani. És képesek lennénk összefogni. Felismerni, hogy jól megférünk egymás mellett...

Az életre hívott, felébresztett női erő hatalmas. Nem mindegy hogyan bánunk vele. Minőségét nem más, mint szándékunk határozza meg. Felelősséggel kell bánni vele... nem csak az egyén, a világ sorsa is függ tőle, hogy mi nők hogyan dolgozzuk meg magunkban a negatív minőségeket.

Olyan ez mint a fekete és a fehér farkas meséje... biztos ismeritek. Te melyiket táplálod, a feketét vagy a fehéret?

(kapcsolódó bejegyzés: Áldások és átkok)

A szakrális kör

Mikor női kört alkotunk, már önmagában a kör felállításával és életre hívásával transzcendens tevékenységbe kezdünk. A kör szent. Nem csak a résztvevők jelenléte és szándékai, vagy a kör általunk adott tartalma, történései és eseményei által szentelődik meg. A kör, mint az emberiség egyik ős szimbóluma, szakrális azáltal, hogy alapvető, az emberre hatást gyakorló erőket, minőségeket, transzcendens és immanens folyamatokat képvisel és jelenít meg.

A kör megalkotásával a Felsőbb Értelmet, az istenit idézzük meg, s vele a Teremtett Rendet. A Teremtést, amely megalkotta a mitikus Tojást, melyből minden élet ered. Ennek a Tojásnak a vetülete a kör, mely egyben az anyaméhet, az élet forrását is megjeleníti. De hordozza a ciklikusság, a körforgás, az idő minőségét, erőit is. Mikor női kört ülünk a kezdet és vég nélküliség, az egyenlőség minőségébe, az egységbe vonjuk be magunkat és egymást. A kört az osztatlanság, a különbözőség- és megkülönböztetés nélküliség jellemzi, így a körben mindenki egy és egyenlő. Mágikus tér, amely határt von alkotóinak belső világa és a külvilág közé. A teljességet szimbolizálja és magát a nőt, aki önmagában is teljes kör és teljesség.
Mikor összegyűlünk, és a kezdetet és véget, a jelent és a múltat, a láthatót és a láthatatlant összekötő szent körbe ülünk, megosztjuk történeteinket, gondolatainkat, álmainkat, meséinket egymással. Átadjuk tapasztalatainkat, együttérzőn és nyitott szívvel hallgatjuk egymást, mert magunkra ismerünk a beszélő által. Megtartjuk és támogatjuk a körben húgainkként, nővéreinkként, anyáinkként egymást, megértést, elfogadást és biztonságot adunk, mikor sokszor lélekben mezítelenre vetkőzünk a kör tagjai előtt, hogy az általuk tartott tér védelmet adó, támogató és gyógyító erejében megmerítkezhessünk.


Legyél Te is része a körnek!

A Hét Hold Asszonyai

A nőiségünk teljességének megélésére nincs jobb alkalom, mint a jelen pillanat. Mégis sokan küzdenek tudatosan, vagy még meg nem fogalmazott módon azzal, hogy kiteljesítsék. A mai világ társadalmi, szociális és oktatási szinten sem támogatja azonban, hogy a nőknek lehetőségük legyen nemhogy megélni, de felismerni sem mi is rejlik bennük és, hogy milyen nagy jelentősége van az egyénen túl a nő környezetének, családjának, a világ rendjének szempontjából is annak, hogy mi nők jól legyünk. A gyermek lányok neveléséhez nem tartoznak ma már hozzá azoknak a fontos női alapvetéseknek, készségeknek, képességeknek, folyamatoknak, erőknek a tanításai és fejlesztései, amelyek meghatározzák egy nő életének egész-ségét, minőségét. Elfeledetté váltak azok a tudások, amelyek a nőt kiegyensúlyozott, harmonikus, több síkon teljességet megélő emberré teszik.

...de lassan újra felszínre emelkednek a múltból azok a bölcsességek, amelyek nagy segítségünkre vannak abban, hogy megértsük a női természetet és a női lét útját. A régi tanításokat felelevenítjük, maivá tesszük, a mai világba is beilleszthető módon magunkra szabjuk. Szükség van rá. A női tudás nélkül önmaga árnyékaként létező nő mellett már a férfi energiák sem működnek jól, aminek hatását jól érezzük a bőrünkön. Elkerülhetetlen a változás, ami elkezdődött, de még csak mint egy apró mécses a sötét szobában, a titkokat ismerő nők fénye úgy sejlik fel.

Néhányan már elindultak a nőiség szakralitásának, misztériumainak, erőinek megismerése és felfedezése felé. Néhányan képessé váltak arra, hogy valóban éljék, használják is a tudást, gyógyítsák önmaguk sebeit, s tapasztalataik nyomán segítsenek és emeljenek másokat is. De maroknyian...


Elhívást érzek annak irányába, hogy olyan nőknek adjam át tapasztalataim és eddigi tudásom,
akik maguk is segítővé, más nőket támogató asszonnyá szeretnének válni.
Ezért állítottam össze a Hét Hold Asszonyainak képzési rendjét.

KIK A HÉT HOLD ASSZONYAI?

Olyan nők, akik a nőről és nőiségről reál és spirituális tudással egyaránt felvérteződnek, hiszen a fizikai és lelki oldalon szerzett ismeretekre egyaránt szükség van ahhoz, hogy értő módon tudjuk segíteni a hozzánk fordulókat. Anatómiai, élettani, kórtani ismeretek nélkül aligha végezhet mást az ember, mint kuruzslást.

Olyan nők, akik nem csupán elméleti síkon értik és ismerik meg a szakrális tanítások-, a női misztériumok-, vagy a női szervek energetikáját, a bennük munkáló erők természetét és mibenlétét, hanem saját belső munkájuk közben bejárt útjukon szereznek azokról tapasztalatot.

Olyan nők, akik saját erejükbe állnak, miután végig járták a Labirintust.

Olyan nők, akik képesek teret tartani önmaguknak, így másoknak is.

Olyan nők, akik alkalmasak és képesek önálló, saját termékeny, kreatív belső világukból életre hívott női programok megalkotására, szervezésére és megtartására.

Olyan nők, akik felelősséget tudnak vállani segítő és támogató munkájukért.

KIKET VÁROK A KÉPZÉSRE?

TÉGED, ha

a nőiség és női lét mélységeit és magasságait átfogó ismeretekre vágysz

gyakorlatban is szeretnéd megtapasztalni, használni, alkalmazni ismereteid

hívást érzel a nőiség vörös útjára lépni és segíteni ezen haladni másokat

képessé akarsz válni arra, hogy megnyílj és megnyiss másokat

meg akarsz tanulni női körben működni és női kört vezetni

érzel magadban erőt ahhoz, hogy megtarts másokat

értőn, hitelesen és elköteleződéssel szeretnél másokat támogatni és emelni

túl akarsz haladni az elméleti ismereteken és túl akarsz lépni a korlátozott értelem terén

szeretnéd nőiségedből fakadó erőd megismerni, képességeid, készségeid fejleszteni és szeretnéd ezt mások szolgálatába is állítani

nem módszerekre és rendszerekre vágysz, hanem saját hangod, saját erőd szeretnéd megtalálni

segítőként is egyediséged, saját utad járva szeretnél kibontakozni


A nők kollektíven és egyénenként is évszázados és generációkon át vérző sebeket hordoznak. A kiismerhetetlen, kezelhetetlen, megragadhatatlan, önálló, a természet erőit ismerő, használó és azokkal gyógyítani tudó asszony sokáig megbélyegzetté vált a patriarchális világrend által. Sokszor még a modern társadalom számára is akkor vagyunk megfelelőek, ha illeszkedünk, ha nem lógunk ki a sorból, ha csendesek, megalkuvóak és alázatosak vagyunk. De a női létezés nem erre hív. A szabad, önmagát megvalósító, a sorba be nem álló, önmagát és a benne rejlőt felismerő nőben olyan erő lakik, ami hegyek mozgatására teszi képessé őt... ideje megismerni és használni ezt az erőt...

Gyógyulni, felfedezni, kiteljesedni hívlak! Női erőbe állni hívlak! Itt az idő...

Gyógyíts, támogass és emelj másokat Te is!

<<< kattints a részletekért!

© Illaberek