A női psziché ősképei

A női psziché mélyén ősképeket, archetípusokat hordoz magában, melyek a nőiség különböző aspektusait jelenítik meg. Van, hogy a női életút szakaszait szimbolizálják, máskor a női tulajdonságokat személyesítik meg, s van hogy természetes ösztöneinket látjuk viszont bennük. A legismertebb archetípusok: a lány, a szűz, az anya, a szerető, a banya, vagy az amazon, de van, hogy istennők képében fogalmazódnak meg, míg máskor mesék szereplőiként találkozhatunk velük.


Ezek a női alakok olyan kondícionáltságokat és tartalmakat fejeznek ki, melyekben nem csak a női lét és annak energiái, minőségei, lehetőségei, de a női lélek szükségletei is megjelennek. Legtöbbszőr ezeket az ősképeket életszakaszokhoz, vagy viselkedés módokhoz, személyiség vonásokhoz társítják, ezáltal olyan mintákat rajzolnak ki, melyek jól követhető életutakat, életfolyamatokat mutatnak.


Az archetípusok egy csokorba gyűjtése és összerendezése segít abban, hogy a nő személyisége építkezésének megértése felé forduljon. Olyan erővonalat hoznak létre a lélekben, melynek megismerése és megértése által fokozódik az önismeret. Ha megtaláljuk, feltárjuk és felszínre emeljük a bennünk ható archetípusokat, segítségünkre lehetnek abban, hogy kiteljesedettebb személyiséggé, önmagát teljesebben látó és kifejezni tudó, erőit ismerő és bíró nővé váljunk.


Mikor elkezdünk mélyrehatóbban foglalkozni a témával láthatjuk, hogy vannak elfogadottabb és kevésbé preferált női ősképek. Azok, amelyek támogatást kapnak a külvilágból is a nő pszichéjében, mint például legjellemzőbben az "anya", könnyebben és nyilvánvalóbban megélhetőek. Nehézséget azok a archetipikus minták okoznak, amelyeket a külvilág elítél, negatív tartalmakkal megbélyegez, pejoratív értelmezésekkel társít. Ilyen mindenekelőtt az "anya" komplementere a "banya", vagy a "szűz" ellentétpárja a "szerető". Ezek azok a személyiség minták, amelyeket bármennyire is szeretne elnyomni, torzítani, nem tudomásul venni a társadalmi rendszer, vagy a konvenciók, ott élnek bennünk és akarva akaratlan bizonyos helyzetekben, szituációkban, vagy életszakaszokban felszínre emelkednek és aktiválódnak.


Legtöbbször az ilyen, "nem szalonképes" archetípusok azok, amelyek nehezen feloldható belső konfliktusokat generálnak, de nem azért mert minőségükben ők maguk rosszak, hanem mert nem felelnek meg a külső elvárásoknak, amelyeknek a társadalomba illeszkedni vágyó személy felé támaszt a köz... az ebből fakadó belső folyamatok azok, melyekben nyilvánvalóan sokszor egyfajta lelki öncsonkítás megy végbe a nőkben, hiszen a megfelelni, illeszkedni vágyás, elfogadásra való igényük megfosztja őket természetes ösztöneik, késztetéseik és nőiségükből fakadó színes sokféleségük természetességének szabad megélésétől.


Mindez sokszor nem válik tudatossá persze. Mégis fontos, hogy tisztában legyünk azzal, milyen erővonalak működnek bennünk, hiszen a megismerésük nem csak a megértésben segít, hanem abban is, hogy a megfelelő módon, megfelelő időben engedjük felszínre emelkedni a különböző minőségeket magunkban, vagyis integrálva személyiségünkbe az általuk megformált erőt, vagy tulajdonságot, megtanuljuk megfelelően használni azokat.


Általában nem egy archetípus határoz meg bennünket, hanem többféle minta hat együtt. Megtalálhatjuk melyek azok, amelyek életszakaszunk okán vannak jelen, melyek azok, amelyek szituációk által kelnek életre jellemzően bennünk és a tudatosság fokozásával azt is felismerhetjük, hogy melyek azok, amelyek a legrafináltabb módon okoznak galibákat újra és újra gondolkodásunkban, érzelmeinkben, reakcióinkban és ezáltal környezetünkben, mert észrevétlenül minden erőnkkel pórbáljuk elfojtani őket, vagy nem tudomást venni jelenlétükről, s ezáltal torzulni, esetenként tombolni kezdenek.


Nem él olyan archaikus őskép a lélekben, amelynek ne lenne helye és ideje. Nincs olyan, amelyiknek nem lehet tere és szerepe az életünkben, vagy amelyre ne lenne esetenként szükség az életben. A kérdés az, felismerjük e a pillanatot, amelyben életre hívható, vagy felszínre engedhető egy-egy meghatározó minta bennünk. Illetve, hogy mikor melyiknek érkezett el a pillanata.


Erő, ha magtanulunk bánni ezekkel a személyiség jegyekkel, s nem ők uralkodnak el rajtunk tudattalanul olykor-olykor, jellemzően ilyen esetben oda-nem-illően a legrosszabbkor a legrosszabb helyzetekben... A tudatos nőiség és bölcs női lét megéléséhez hozzá tartozik, hogy játékosan megtanulunk bánni készségeinkkel, késztetéseinkkel, a bennünk munkáló ösztönökkel... A nő, aki tudja mikor, miben, hogyan van helye és ideje a különböző archetipikus mintákban rejlő erők kinyilvánításának és miután megismerte, tud is bánni ezekkel az erőkkel, nem a nőiség nevében neurotikusan szeszélyes csajként rombolja önmagát és a körülötte élőket, aki kiszámíthatatlanságával állandó bizonytalanságban tartja összezavart környezetét, hanem színeit pompázatosan viselni tudó stabil és önmaga erőit használó, bölcs nővé érik, aki mindig kész kisugárzásával és megnyilvánulásaival derűt és örömet fakasztani és elkápráztatni, magával ragadni környezetét, kész megfelelően adni, emelni és támogatni, vagy épp elég erős önmagának teret követelve visszavonulni, kész finom gyengédséggel megnyilvánulni, határokat szabni, vagy épp ereje teljében, a legfélelmetesebb harcosként kiállni és küzdeni ha kell...

Nincsenek megjegyzések

Megjegyzés küldése

© Regősvölgyi Regina