Forduló életkerék

A nő a Természet szinonímája. Számtalan módon képeződik le bennünk az élet ritmusa, vagy inkább számtalan módon ad ütemet a Természet életünknek. Életutunk kis- és nagy körökben, a mikro- és makrokozmosz ciklusaiban egyértelműen tárja fel és mutatja önmagát.

1. Az első állomás az: "ártatlanság kora": a Szűz, a Lány, a Vértestvér archetípusai szimbolizálják. A Természet, mint tavaszt jeleníti meg, az Új-, és a növekvő Hold energiái társulnak hozzá. A menstruáció utáni erő napokban tapasztaljuk ezt a minőséget. A napszakok közül ez a hajnal.

2. Ezt követi a "táplálás kora": melyben a Szerető, az Anya, a Segítő Asszony ősképei jelennek meg. Az évszakok közül ezt a nyár szimbolizálja és a Telihold energiái működtetik. Ez a termékenység ideje, a ciklusban az ovuláció időszaka. Napközbeni időszak, legaktívabb napszakunk is megjeleníti.

3. A harmadik életállomásunk az "erő kora": ahol megéljük személyiségünk leginkább öntudatos, kiteljesedett oldalát az Amazon, a Matriarcha, vagy Papnő szerepeinket. Ez az ősz, és a fogyó Hold ideje. A menstruáció előtti napokban tapasztaljuk ezt a minőséget a hónap során. A délután szimbolizálja a nap folyamán.

4. Majd elérkezünk "a bölcsesség korába": amikor a boszorkány, a vénség, a sötét anya minőségei kerülnek felszínre, melyek távolról sem olyan negatív ősképek, mint amilyennek ma sok esetben tekintik őket... Ez a beköszöntő tél ideje. A menstruáció, a menstruáció utáni napok és a menopausa ideje. Az elsötétülő és a teljesen sötét Hold energiája kapcsolódik hozzá. Az alkony és az este napszaka.


A kis- és nagy ciklus körökből jól látszik, hogy több síkon és több dimenzióban mozog egy nő egyidőben és persze mindezt nem csak és feltétlen lineáris vonalon haladva éljük, tapasztaljuk meg.

Női létünk tehát, sok tekintetben és sokféleképpen determinált. Ahányan vagyunk annyiféleképpen élhetjük meg. Sokszor azonban nem vesszük figyelembe természetes életszakaszaink, nem helyezkedünk bele életünk kódolt ütemébe. Pedig időnk során többször jelentősen megváltozunk. Átalakul világlátásunk, szemléletmódunk, családi- és emberi viszonyaink, mércéink, érték rendszerünk, fókuszaink. Az életállomások és archikus szerep változások idején erőteljes átalakító erő munkál, s ennek a folyamatnak olykor nagyobb jelentősége van, mint a megérkezésnek az új életszakaszba. Talán nem véletlen, hogy a törzsi kultúrákban ezeket az életszakaszokat beavatásokkal választották el egymástól, hangsúlyt adtak a változásnak, megpecsételték. Felbecsülhetetlen jelentősége van pszichés szempontból, hogy milyen tudatossággal érkezünk életünk egyik állomásáról a másikra. A folyamat megélése döntően befolyásolja az új életszakasz megélésének minőségét, ahogy azt is, képesek vagyunk e megújulni és elengedni a régit, a kinőttet, a meghaladottat, és új önmagunkat új szerepünkben kiteljesíteni, integrálva minden eddigi élettapasztalatunkat tovább lépni és életünket egy új szintre, más minőségbe emelni.

Az egyik legmeghatározóbb ilyen életállomás egy nő életében, amikor anyává válik. Maga az archetípus és egy nő anyai minősége megélhető persze szellemi értelemben is, de azt tapasztalom, hogy fizikai, lelki vonatkozásban végig járni az anyává válás útját, felbecsülhetetlen és megélés nélkül megérthetetlen jelentőségű. A női életút fontos része. Amíg nem voltam várandós sokszor elhittem pillanatokra, hogy nincs valódi jelentősége annak, hogy egy nő hoz e gyermeket a világra, most azonban, ahogy kerekedem, mint a Telihold, érzem, hogy nőiségem, női létem és női lelkem szempontjából milyen nagy hatással van rám, s milyen nagy áldás, hogy megélhetem, ahogy életet hordok a szívem alatt. Valódi kiteljesedés...

Várandósságomat egy olyan útnak élem meg, amely nőként a "nagy misztériumba" való beavatás, beavatódás kapujához vezet. Hiszen a vajúdás és a szülés nem kevesebb. Ahogy a gyermekem növekszik bennem és a folyamatban én magam is testileg-lelkileg átalakulok, egyre mélyebbé válik a megélés. Olyan erővel hat, ami visszavonhatatlanul átrendez és átformál. Hálás vagyok ezért az időszakért, mert lehetőségem van 100%-os figyelemmel megélni, átélni a Kedvesem és a családom szerető támogatása révén. Talán még sosem éreztem ennyire megtartó erejüket, Anyám gondoskodásnak végtelen erejét, szeretetének varázshatalmát.

Most én is az anyaság küszöbén állok. Érzem, ahogy napról napra erősebbé válik a fiam bennem. Testével, izmaival és csontjaival együtt, az a bizonyos lelki köldökzsinór is percről percre erősebb lesz, ahogy elkezdem megérezni nem csak fizikai létét, de szellemét, lelkét is magamban. Érzem, hogy érez. Mozdul, lélegzik, megél, reagál, jelez, kommunikál... velem, bennem és általam él meg egy számára most még teljes világot... Teremtek. Neki életet, magunknak gyermeket. Tovább adom a létezés lehetőségét egy új, majd önálló identitással rendelkező embernek. Nem is mutatkozhatna meg jobban, nem is tapasztalhatóbb meg teljesebben a női lét szakralitása. Létezik ennél szebb, bensőségesebb, misztikusabb, nagyobb, átformálóbb, elemibb erő?

Mondják, hogy a várandósság "más állapot". Azt hiszem így van, minden tekintetben. Mintha egészen más emberként nézném a világot, a benne zajló eseményeket, az embereket. Más érzékeléssel élem meg őket, más viszonyulásokkal. A legnagyobb élmény és legérdekesebb érzékelési állapot, amit átéltem valaha, akár testi-, akár lelki-, vagy mentális értelemben.

Azt is mondják, hogy a várandóság, de főleg a szülés a nők számára egy regresszív állapotot idézhet elő. A sebek, vagy sérülések érzelmi állapotai előtörhetnek, a személyiség fejlődésében való megrekedtségek, pszichés hiányok erőteljesebben megjelenhetnek. És talán pont ezek a legfontosabb jelenségek a várandósság útján, ami a személyes fejlődést illeti. Tudatos nőként, talán lehetőséget kapunk, hogy ebben az ellágyult, de nem elerőtlenedett időszakban, belenézve a Teremtés tükrébe, megváltozott érzékeléssel látva magunkat is, újra formázzuk saját lényünk, ahogy a bennünk osztódni kezdő sejteket lassan üstjében emberré formázza a méhünk. Mintha mi magunk is alkalmat kapnánk arra, hogy valamiféle Kozmikus Anyaméhbe húzódjunk "más" állapotunkban gyógyulni. Ezért is a legnagyobb áldás, ha ilyenkor a család körülölel, ha a biztonságos és szerető gondoskodásába való visszavonultság megadatik, s van mód befelé figyelni. Ebben a folyamatban, a forduló életkerékkel érkeznek el hozzánk azok a belátó megértések és megérések, ha jól figyelünk persze, amelyek nem csak lelkileg egészségesebb és kitelejesedett nőiséghez segítenek, de mire vége a 9 hónapnak mi magunk is, nagymamáink és anyáink sorába lépve, remélhetőleg jól szerető édesanyává váljunk..."Ez a csoda benned történik vagy történt meg.
Amit átélsz, megtapasztalsz, az éppen a lényegi lényege annak,
amiből ez az istennő megalkottatott,
s nem kevésbbé tesz téged is istennővé, mint bárki mást,
aki valaha is a világra hozott egy gyermeket.
Kapcsolatba kerülhetsz saját belő istennőddel,
hogy bátorsággal, erővel, szeretettel, együttérzéssel ajándékozzon meg,
és segítsen felismerned, hogy milyen csodálatos, hatalmas és gyönyörű lény is vagy.
És vajon nem minden gyermek egy istennőt szeretne anyának?" 
Dr. Gail Carr Feldman

Tiszta szentély - a Méh energetikai megtisztítása

Mindaz, amit a méhünkben hordozunk meghatározza azt, ahogyan megéljük az életünket. Negatív emlékei, tapasztalásai, sérülései, sebei nem csak az ősbizalom által adott életbátorságot akadályozzák, de rontják a nő kreativitását, akadályozzák intuícióit és inspirálódását, de túl ezen ártó hatással vannak a boldog párkapcsolat és szexualitás kialakítására és átélésére, sőt még a termékenységre is.
A méh, mint energetikai és spirituális szerv nyitott emberi kapcsolatainkra. Befogadja és táplálja azokat, akikkel kapcsolatba kerülünk. Láthatatlan szálakkal fűz össze emberekkel, vagy épp láncol szituációkhoz, főleg mikor még nem vagyunk tudatában ennek a működésnek és ezt kvázi válogatás nélkül teszi.  Régi szerelmek, elhunytak, olyan emberek, akik ártó szándékkal vannak felénk csatornát lelhetnek energiáinkhoz. Amíg nem tudjuk kiket "hordozunk" magunkban, gyakran összekeverhetjük ellenségeinket és szövetségeseinket. Azokat, akikkel kölcsönösen tápláljuk egymást, s azokat, akik csak belőlünk táplálkoznak.
Legnyilvánvalóbb nyomokat a régmúlt szerelmek, volt szeretők, futó kalandok hagynak maguk után. Mielőtt új kapcsolatba kezdünk fontos, hogy az ilyen fájó sebeket kitisztítsuk méhünk teréből.
A negatív érzelmek és tapasztalatok feldolgozása, a méh terének tudatos tisztítása gyógyítja nem csak magát a méhet, de a nőben működő férfi és női minőségeket egyaránt, mely aztán az életben is gyógyulást eredményez a párkapcsolatok terén. Amikor képessé válunk a negatív energiák hatása alól mentesíteni magunkat, olyan energiákat szabadítunk fel, amelyek teljesen más minőségű szexuális életet tesznek megtapasztalhatóvá. Ennek a megújult kreatív energiának és szexualitásnak a következménye a testi-lelki jóllét állapota, amely alapja az egészséges, kiegyensúlyozott, harmónikus emberi- és párkapcsolatoknak.
Mindez nem csak a nők esetében, de a férfiak energetikájában is fennáll. Amikor a szerelmes együttlét során magját a nőbe engedi, ugyan úgy összekapcsolja magát energetikailag a nővel, ahogy a nő méhe befogadja és összeköti tápláló energiáinak forrásával a férfit. Mindkét nemre igaz, hogy amíg nem vágják el az energetikai kapcsolódások szálait, addig nem képesek teljesen és totálisan egy valakihez kapcsolódni. A nők zavartak, céljukat vesztettek és sekélyesek lesznek, a férfiak pedig nyughatatlanok és mindig új nő után vágyakoznak. Amikor egy férfi erősen függővé válik egy nő méh energiájától, ami nem arányos a szerelem, vagy a szeretet mértékével, nehezen megszakítható kötődést érez. Ilyenkor történik, hogy újra és újra feltűnik, megjelenik váratlanul a nő életében a szakítás után is, amolyan "veled nem, de nélküled sem" kapcsolatot kialakítva.
Fontos tudatosítani magunkban, hogy mindennek ismerete nem hatalmaz fel bennünket arra, hogy sorsunk alakulásáért, kudarcainkért, megrekedtségünkért mást tegyünk felelőssé önmagunkon kívül. Mindazokra, akiket valaha magunkba fogadtunk, akár szexuális, akár egy kapcsolati tekintetben és olyannyira részünkké váltak, hogy hatást gyakorolnak mindennapjainkra, valójában önmagunk mélyebb aspektusait képviselik és olyas valamivel szembesítenek bennünket, amit nélkülük nem láttuk volna meg. El kell jutni oda, hogy harag és neheztelés nélkül tudjunk dolgozni ezekkel a felismerésekkel. Önmagunkat gyógyítani nem azt jelenti, hogy másokra mutogatunk, okolunk, hibáztatunk, felmentjük magunkat, vagy épp eltusolunk, tagadunk valamit, hanem azt, hogy felelősséget vállalunk és
 visszaszerezzük a kontrollt önmagunk felett.
Annak, hogy figyelmet szenteljünk méhünk energetikai terének tisztántartására generációs jelentősége és vonatkozása is van. Méhünkön keresztül olyan lenyomatokat örökítünk át gyermekeinkbe, amelyeket a mi megoldásaink híjján nekik kell magukban megoldani. Egyre távolabb kerülve a probléma gyökerétől ez azonban egyre nagyobb kihívást jelent. Szélsőséges esetben az anyát ért, feldolgozatlan szexuális abúzus a gyermek szexualitását, az ellenkező nemhez fűződő viszonyát is döntően befolyásolhatja.
A MÉH TERÉNEK TISZTÍTÁSA - az alap gyakorlat
(A korábbi "Méh Mandala" programok alkalmával végeztük ezt a gyakorlatot, ami amolyan tűzoltás. Alkalmas arra, hogy véget vessen olyan kötődéseknek, amelyek nem szolgálják tovább a nő fejlődését és gátakat, blokkokat okoznak érzelmi életében. Nem alkalmas azonban arra, hogy a méh terét tökéletesen rendezzük és tisztítsuk energetikailag. Az ezt szolgáló gyakorlatokat, rítusokat, mentális technikákat személyesen kell/lehet elsajátítani, összetettségükre való tekintettel.)
- Kényelmesen helyezkedj el. Szánj időt a pillanatba való megérkezésre. Nyugtasd el a légzésedet, csitítsd a gondolataidat.
- Tudatosítsd a szándékot, a motivációt, ami miatt a gyakorlat elvégzése mellett döntöttél.
- Tedd a kezed a méh területére és csak lélegezz... mintha a méh terén át lélegeznél.
- Engedd, hogy nyíljon, s olyanná váljon, mint egy nyitott ablak, amelyen üde, friss szellő áramlik át.
- Képzeld el azt a személyt, akitől meg szeretnéd vonni figyelmed és energiáid. Lásd őt a lehető legélénkebben magad előtt.
- Próbáld nem csak meglátni, de megérezni és megérteni is...
- Gondold végig kapcsolatodat ezzel a személlyel. Mit adtál és mit kaptál, mit tanultál? Miben vált hasznodra ez a kapcsolat?
- Tudatosítsd a benneteket összekötő szálakat, az érzéseket, amelyek fenntartják a kapcsolatot.
- Engedd felszínre az emlékeket és engedd, hogy érzelmeket váltsanak ki belőled. Szánj erre annyi időt, amennyi csak szükséges.
- Kérdezd meg magadtól, hogy akarod e hordozni magadban ezt a személyt tovább? Kész vagy e az elengedésre?
- Engedd, hogy intuitív válaszok érkezzenek a méh terének legmélyéből.
- Kis idő múltán fókuszáld az energiáid. Újra tudatosítsd és erősítsd meg a szándékod.
- Vizualizáld magad és őt, látva ahogy áramlik köztetek az összekötő energia.
- Vizualizáld, ahogy ebben a jelenetben kezedben karddal állsz, amelyet egy mély belégzést követően a magasba lendítesz, s egy határozott kilégzés következtében lesújtasz vele, egyetlen mozdulattal elvágva az összekötő szálakat, visszaadva és visszakapva mindkettőtök szabadságát.
- Ismételd meg ezt háromszor.
- Adj időt az érzéseknek, engedd magad tisztulni... engedd jönni a könnyeket. Méhedből erednek...
- Szánj időt arra, hogy megnyugodj. Ez a gyakorlat felkavarhat, ez természetes.
- Fokozatosan térj vissza, a megkönnyebbülés tudatában. Koncentrálj a légzésedre... majd a testérzeteidre... és fokozatosan tárd ki a figyelemed a külvilág ingereire.
A megtisztított méh alkalmassá válik a tudatos befogadásra energetikai, érzelmi és akár biológiai értelemben is. (Utóbbi esetben persze összetettebb és célzott, átfogó terápia szükséges.)  Ha megismerjük a méh finom szinteken való működésének módját, energiáit támogató erőként hasznosíthatjuk, vagy épp szeretteink hasznára fordíthatjuk. A legfontosabb a tudatosság. Nőként meg kell tanulni védelmezni és bölcsen élni méhünk által ránk ruházott lehetőségeinkkel. Nem csak az életünk, de emberi kapcsolataink tekintetében is döntő jelentőségű ennek fel- és elismerése, megtapasztalása.

A Méh érintése

A nő méhe szentély. Különleges erőtér. Olyan zuga, barlangja a női léleknek, mely a benne éneklő belső hang által összeköti értelmét érzelmeivel, tudását intuitícióival, lényét az élet szövetével, s a világ asszonyainak minden emlékével és bölcsességével. Vezeti a hangját értő nőt. Tudással, teremtő erővel és hatalommal ruházza fel. Méhünk az életet fakasztó és tápláló kiapadhatatlan forrás, melyből újra és újra előtőr az életet fenntartó őserő. Energiája és ereje azonban csak akkor elérhető és felhasználható, ha képesek vagyunk kapcsolatot teremteni szervi és finomabb, mentális szinteken vele. Ez a kapcsolat előfeltétele a méh érzelmi és fizikai gyógyulásának is, amely alapja a helyes energetikai és szellemi működésnek. Mikor elkezdünk a méh spirituális megismerése felé fordulni fontos, hogy lépésről lépésre haladjunk. Ismerjük meg nőiségünk legragyogóbb ékszerét értelmünkkel is, mielőtt legfinomabb rétegek megmutatkozására áhítozunk. Sok nő nincs tisztában női szerveinek anatómiájával, nem tudja pontosan hol is helyezkedik el méhe, vagy petefészke. Ha kiegyensúlyozott, hiteles tudásra vágyunk, megismerésünk útja a durvától a finom felé, a láthatótól a láthatatlan felé, az érzélhetőtől az érzékeken túli irányba tartson. Engedjük, hogy a kapcsolat, s majd a tudás a realitás megértésének talajáról emelkedjen a realitáson túli megélések irányába.

Előfordul, hogy a nők egy része csupán a valóságtól elvont spirituális tapasztalásra törekszik, s valójában nem igazi megismerésre vágyik, de a spirituális tapasztalás a megfelelő tudás és ismeret megalapozása nélkül félő, hogy rózsaszín képzelgés, majd később, mikor hosszútávon nem működik a pusztán fantázia szülte praxis, kiábrándulás. Az, ami hatékony és működő gyakorlat lehetne, csak meneküléssé, mesejátékká válik, s az egyéni vagy csoportos gyakorlatok csupán pillanatnyi elszakadást adnak a valóságtól. Ám a női munka, a méh útjának lényege nem ez. 

Az első lépést méhünk lényegi megértése és spirituális felszabadítása felé vezető úton érdemes fizikai szinten megtenni. Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy érzékszervi érzékelésünkkel tudunk legegyszerűbben kapcsolatot létrehozni külső és belső tapasztalati világunk között. Mielőtt hiedelmekbe ringatnánk magunkat, engedjük, hogy érzékeink adják első tapasztalataink hitelét. A gyakorlatban méhünk érintése lehet hát az első olyan gyengéd és szeretetteli feléfordulás, amely által útrakelhetünk a valódi tapasztalás felé. 

Általános igazság, hogy az érintésnek, simításnak, gyengéd masszázsnak testi-lelki stresszoldó hatása van. Akárcsak a test bármely területének izomzata esetén a méh érintésével és masszírozásával oldhatjuk, ellazíthatjuk a benne jelenlévő feszültségeket, felszabadíthatjuk az elraktározott érzelmeket, s az általuk létrehozott gátló blokkokat, tényezőket. 

Mikor a megismerés és kapcsolatteremtés szándékával megérintjük, finoman masszírozni kezdjük a méhünket, világossá, tudatossá válhat önmagunk számára, hogy honnan is indulunk. Az első érintések által kiváltott érzelmek megmutatják milyen viszonyban is vagyunk önmagunkkal. Milyen érzés megérinteni a méhünk külső, fizikai terét? Mennyire ismerős, vagy idegen érzés? Mennyire gátlásosak, vagy természetesen felszabadultak mozdulataink? Méhünk érintése közben minél inkább engedjük belemerülni magunkat a megfigyelésbe annál inkább elmélyül a tapasztalás és egyre több érzést, érzelmet, emléket, elfolytott bánatot, örömöt, sosem tudatosított, regresszív tapasztalat lenyomatát hozhatjuk felszínre. Képek, emóciók, villanások, hangok törhetnek utat tudatos tudatunk felé érinthetetlen mélységeinkből. Ismerd meg mi az, ami egész életed eddigi pillanatáig méhedbe fogadtál, s hordozol, ki tudja mióta... generációk, korok, életek emlékei lültetnek benned. Ez a felfedezés az első lépés... 

A méh érintése a kapcsolat teremtésen kívül alkalmas lehet a méh gyógyítására, energizálására, PMS tünetek kezelésére is a további mentális méh gyakorlatok előkészítésén és megalapozásán kívül. Hatékonyságát fokozhatjuk azzal, ha különböző olajokat és aromaterápiás keverékeket alkalmazunk szándékunk szerint, melyek leginkább támogatják a gyakorlat célját.

Az egyik legismertebb olaj, amit a méhünk gyógyítása idején alkalmazhatunk a ricinus olaj. A vele való hasi masszázst emésztőszervi problémák és női szerveket érintő betegségek kezelésekor  (pl.: mióma, polip) egyaránt hatékonyan alkalmazhatjuk. De létezik számos kimondottan a nőiséget, vagy épp a női szerveket segítő gyógynövény, melyek olaja hatékonyan támogatja a nők fizikai-szellemi, spirituális belső munkáját. (Ilang-ilang, rózsaolaj, muskotályzsálya...stb.) Ezek alkalmazásával, hígitási arányával, hordozóikkal, keverékeik összeállításával kapcsolatban fontos tapasztalt útmutató tanácsát kérni. 

A méh érintésének gyakorlata:

- Ha megvan az alkalmas idő és tér, tedd az atmoszférát is kellemessé. Égess kopált, vagy más növényi gyantát, esetleg zsálya füstölésével tisztítsd meg a teret. 

- Vegyél fel egy számodra kényelmes testhelyzetet. Lélegezz nyugodtan, kiegyensúlyozottan. Engedd az elmét lecsendesedni, s a gondolataid tovatűnni. Megteheted azt is, hogy nem ülsz, vagy fekszel, hanem medencédet folyamatosan ringatva lágyan táncolsz...

- Tedd szabaddá a hasi területet.

- Tudatosítsd a szándékod, a kapcsolat létrehozását.

- Vedd elő kedvenc, magad számára összeállított méh olajad, vagy használj jojoba olajat, ha még nem találtad meg esszenciád.

- Az óra mutató járásával megegyező irányba kezdd el teljes felületén nagy, majd egyre csökkenő, mélyülő kisebb körökkel gyengéden simítani, masszírozni a hasad. 

- Engedd egyre inkább lazulni és nyílni a méhed terét. Engedd, hogy beszélni, mesélni, énekelni kezdjen.

- Hagyd, hogy bármi megjelenjen, akármi is tör felszínre. (érzet, érzelem, képvillanás) Csak engedd és figyeld meg. Ezzel együtt hagyd figyelmen kívül az értelem és szándék minden törekvését az aktivitásra.

- Mikor úgy érzed a folyamatot nem tudod már fenntartani, vagy végére értél a gyakorlatodnak, nyugtasd a kezed a két petefészek majd a méhed területén, miközben finoman átlélegzed őket. Húzódj vissza méhed terébe és engedd mgad feloldódn a benne lévő csendben....

Érdemes a gyakorlatot este lefekvés előtt elvégezni, mikor engedheted magad végül bele aludni a méhed belső terének biztonságot adó ölelésébe.
© Illaberek