Természetesen a női egészségért - www.regosvolgyiregina.hu

Tiszta lappal - nők új utakon

Bennünk nőkben nagyszerű és fontos dolgok kezdenek ébredezni. Látom, hallom, olvasom, tapasztalom magamban és magam körül. Mégis... bármennyire is tisztában vagyok vele milyen mértékben lassú folyamat, ami elindult és, hogy megvannak a természetes fázisai, azt érzem, hogy kicsit elkezdtünk egy helyben topogni. Hajtogatjuk, hogy milyen méltatlanul alakult kollektív tekintetben a nőiség sorsa, milyen mély sebeket hordozunk generációkon át. Hajtogatjuk, hogy mennyi tudást és bölcsességet veszítettünk, kevés a hiteles útmutatás. Hajtogatjuk, hogy elveszítettük mintáinkat és klasszikus szerepeinket, kapcsolatunkat belső ritmusunkkal. Hajtogatjuk, hogy megfeledkeztünk az életünknek és létezésünknek ritmust adó kódok ismeretéről. Nyalogatjuk a sebeinket... de az idő közben halad... ideje lenne tovább lépni és új lapot kezdeni.

Amikor körülnézek a női programokon nagy tiszteletet érzek azok iránt a nők iránt, akik első sorban bizalmukkal tüntetnek ki, de emellett harcosokká válnak a szó lelki és legszelídebb értelmében, ahogy a cselekvés útjára lépnek. Útra kelnek, felfedezővé válnak... nyitottak, tapasztalnak, gyógyulnak, s nőiségük egy új minőségébe, újfajta tudatosságába kezdenek belehelyezkedni és abban kibontakozni. Változnak, ragyognak és hatnak... nem csak saját életükre, de a környezetükre. Lehet, hogy nem tökéletessé, de nőiségükben egyre hitelesebbé válnak.


Elterjedt szemlélet, hogy a női problémákkal és magával a nőiséggel azok és akkor kezdenek el foglalkozni, akik valamilyen szélsőséges testi és lelki állapotot élnek meg női egészségükben, vagy női létükben. Ebben sajnos van némi igzság, hiszen amíg figyelmünket nem irányítja valami létünk alapvető kérdéseire, ösztönösen és természetesen éljük azt úgy ahogy van, függetlenül attól, hogy teljes e vagy csorba. Fel sem merül a kérdés: élek-e minden aspektust és lehetőséget, ami nőiségemnél fogva megadatott?  Az, hogy látszólag nincs semmilyen lelki, vagy szervi okunk nőiségünk felé fordulni nem jelenti azt, hogy teljességében megéljük és kibontakoztatjuk azt életük során és egéljük mindazt, amivé lehetnénk.

Fontos lenne, hogy a nőiséget azok a nők is elkezdjék új szemlélettel felfedezni és megismerni, akik (még) nem küzdenek semmilyen, az élet által eléjük állított kihívással, nem csupán egészségügyi prevenció végett, hanem mert egyszerűen csak egészséges kíváncssággal vágynak azokra a színekre és minden szín, minden árnyalatára, amelyet öntudatlanul hordoznak magukban. Fontos lenne, hogy testi-lelki jólétünkben is tápláljunk igényt arra, hogy fejlesszük és magasabb, vagy mélyebb, finomabb szinteken is kibontakoztassuk nőiségünket. Mutassunk érdeklődést saját magunk iránt akkor is, ha semmilyen bennünk elinduló külső-belső folyamat nem vonja önmagunra figyelmünket. Ez feltétele annak, hogy valóban egy új és tiszta lapra kezdjünk írni, nem csak a személyes, vagy szélesebb körben a jelen asszonyainak történetét, de üzeneteinket is az utánunk következőknek, hogy számukra már legyen támasz és hagyaték, amely tudással és erővel ruházza fel őket, melyet majd tovább táplálnak, növesztenek, s melyben mind fejlődnek. Lányaink, unokáink, s végig a generációk sora. Szükség van arra, hogy okkal, mint amilyen a szélsőségek megtapasztalása, de látszólagos ok nélkül is a nők önmaguk és egymás felé forduljanak.

Azt már tudjuk mit, mikor és hogyan veszítettünk el. Látjuk a tévedéseket, a hibákat, melyek mi magunk, vagy a körülöttünk lévő világ ejtett. Tisztában vagyunk a nőiség történelem során sokszor elhazudott értékeivel, melyek jelentős szerepet kell hogy betöltsenek az emberiség sorsában és a világ alakulásában. A sebek láthatóak, hozzáférhetőek és egyre tisztábbak. Lépjünk tovább... Itt az idő, hogy abbahagyjuk a múlton való rágódást és sajnálkozást. Tekintetünket a múltból a jövő felé kell fordítani. Ideje kilépni a komfortzónából és vállalva a nehézségeket, az esetleges kezdeti ellenállásokat és konfliktusokat, letenni egy újfajta női tudatosság és életszemlélet alapjait, melyek nem csak a nők egyéni létének, de egy megújhodó világ építőkövei is lehetnek.

Nőként ki kell állnunk magunkért és egymásért. Alapvető jogainkért kell harcolni, mint például a szülés, vagy a születés szabadsága. Státuszért, helyes társadalmi megítélésért és elismeréséért annak, amire rendeltetve vagyunk a világban. Ez a kiállás azonban nem agresszív, hangos, vagy erőszakos. A nők ereje nem feltétlen a hangos lázadásban rejlik, s a változában, amiről beszélek nincs is helye ennek. Nem a férfi energiákkal kéviselt és működtetett kiállás ami szükséges. Leginkább azzal szerzünk hitelt és érvényt női készségeink, képességeink, adottságaink számára, ha ebben a kiállásban tudjuk felhasználni erőinket és energiáinkat, általuk juttatva érvényre törekvéseinket. Nőiesen...

Fontos, hogy akik tapasztalattal és tudással rendelkeznek egyre szélesebb körben elérhetővé tegyék tudásukat. Nem csak a felnőtt nőket kell visszavezetniük, hanem a kislányokat (sőt kisfiúkat is) számukra már természetessé téve a nőiség alapvető kérdéseit és mozgatóit, bevezetni őket a női lét misztériumába, s ami fontos: egyszerre realitásába is. Számukra így újra természetessé és magától értetődővé válnának azok a bölcsességek, melyeket anyáik, azaz mi magunk csak akkor fedeztünk újra fel, mikor már sajogtak a hiányuk okán tátongó sebeink, vagy pusztán mások szenvedéseit látva eszméltünk. Egészen más mentalitás és tudatosság határozná meg őket, általuk a férfiakat, s így a világ alakulását is. Még ha túl nagy szavaknak tűnnek is, hogy "a világ alakulását", így van. Az önmagára másképp tekintő nő és a nőre helyesen tekintő férfi szövetséget köthet egymással. Egymáshoz való viszonyuk nem alá és fölérendeződésen, hanem egyásmellé álláson, egymás társávvá váláson alapulna. Férfi és nő elismerve egymás erényeit és gyengeségeit, felfedezve közösségük lehetőségeit és erősségeit, jól felhasználva közös lehetősgeit, emberhez és az élet misztériumához méltó hellyé nemesíthetné újra ezt a puszuló és egyre embertelenebbé váló világot... 

Nincsenek megjegyzések

Megjegyzés küldése

© Holdköszöntő