Természetesen a női egészségért - www.regosvolgyiregina.hu

Vörös és Fehér Holdak

A különböző női programokon legalább egyszer elhangzik a kérdés, hogy: mi a különbség, ha a nő nem az Újhold idején menstruál és a Telihold idején ovulál, hanem fordítva, vagy a Telihold és Újhold közötti köztes időben. Ez probléma? 

Azt gondolom, hogy semmiképpen sem. Egy nő ciklusa a különböző külső és belső ingerek, hatások, életfeladatok, élethelyzetek, vagy életút változások következtében folyamatosan változik. Menstruációnk ritmusa nem feltétlenül van szinkronban a Hold útjával, leginkább amióta a fényszennyezés mértéke befolyásolja a hormonjainkat... A Hold 28 napos ritmusával szemben a  nők általában 21-30 napra kezdenek menstruálni, s ez a legtöbb esetben eltérést jelent az eszményi Teliholdas ovuláció és Újholdas menstruációhoz képest. Különbség leginkább a két menstruációs minta energetikai és spirituális vonatkozásai között élehető meg.

A Vörös és Fehér Hold terminológiáival több tanításban is lehet találkozni, melyek hasonlóképpen magyarázzák a két menstruációs minta közötti különbséget. Segítenek megérteni, miért gondoljuk egyiket jobbnak, vagy rosszabbnak a másiknál. Fontos azonban tudatosítani, egyik sem kívánatosabb, mint a másik, egyik sem a másik fölé helyezhető. Minden nő, mindkét mintát éli folyamatosan változásban, váltakozásban élete során. 

A férfielvű világrendben a leginkább elfogadott női archetípus az anya. Az anya, aki megtestesíti a termékeny nőt, aki életet ad az utódoknak. Az anya jeleníti meg azt a női minőséget, amely leginkább elfogadott, mivel megismerhető, megérthető, uralható, "használható" a férfi számára is. Ennek okán terjedt el az a nézet, hogy ideális esetben a nő a Sötét-, vagy Újhold idején menstruál és Telihold idején ovulál. Útja szabályos, egyértelmű léptekkel követi a Holdat, s jól láthatóan a nőnek vele együtt csökken, vagy éppen növekszik ereje. Az az erő amelyik az utódnemzésre, az élet teremtésére irányul. Ezt a rendet nevezzük Fehér Hold ciklusnak.

Létezik azonban egy másik rend is, amikor a nő a Sötét-, vagy Újhold idején éli az ovuláció fázisát és a Telihold számára a menstruáció, a virágzás ideje. Ilyenkor a nőkben a férfiak számára kevésbbé átlátható és értelmezhető minőségek vannak jelen és folyamatai más fajta teremtésre és megélésre hívják, amely nem feltétlen eggyezik a férfias világrend nők felé támasztott elvárásaival és sztereotípiáival. Ezt nevezzük Vörös Hold ciklusnak, amely a mágikus, az átláthatatlan, a kontrollálhatatlan minőségeket jeleníti meg és mozgatja, s amely a boszorkány archetípusához kapcsolódik. Ha végig nézzük a világ történelmét látjuk, hogy a férfiak kezében összpontosult hatalom mennyire rettegte a tudó nők által képviselt, számára ismeretlen és megismerhetetlen erőt. Annyira, hogy kiírtották őket, s a nőiségnek ez az arca száműzötté és nem kívánatossá vált. Olyan jelentés tartalmak társultak hozzá, amelyek negatív színben tüntették fel azokat a nőket, akik bírták és használták a nőiségük jogán rájuk ruházott erőket. Sátáninak, gonosznak, rossznak titulálták őket.

Egy nő életében helye van mindkét ciklus mintának. Nem lehet, nem kell és nem is szabad arra törekedni, hogy valamiféle ideát követve, próbáljuk rábírni belső ritmusunkat, hogy a maga nőiesen ciklikus rendje helyett férfiasan statikus rendszerbe szerveződjön. 

A menstruációnak és a Sötét Holdnak egyezőek a minőségei. Mindkettő befelé fordulásra, belső munkára, visszavonulásra hív. Az ovulációs fázis is jól harmonizál a Telihold által képviselt minőséggel. Látszólag kevésbé harmónikus a Telihold fényességében megélni a befelé húzó erőket, valamint a Sötét Hold idején erőnk teljében lenni. Mégis megéljük újra és újra mindkét ciklust életünk során, hiszen mindkettőnek jelentős szerepe van. A Fehér Hold ciklus az élet teremtésére irányul, míg a Vörös Hold ciklus a belső termtésre, a nők mágikus tevékenységeinek megélésére és kiteljesítésére ad teret. 

Az ovulációnak vannak misztikus vonatkozásai, hiszen méhünk munkája nem csupán az új élet megformálására hivatott. Mágikus üst, amelybe a Sötét Hold energiáit képviselő tudó nő, vagy boszorkány a megfelelő hozzávalókat vegyítve, rítusokat végezve, elfeledett szavakat mormolva életre hívhatja a varázslatot, intuícióit beemelve a realitásba, hiszen ciklusa csúcspontján meg van hozzá minden hatalma és ereje. 

A Telihold idején való menstruáció arra hívja a nőt, hogy szolgálja és tanítsa, emelje közösségét, adja tovább azt a tudást, amely vérén keresztül áramlik benne, s melynek csatornájává válik. A nő ilyenkor egjelenítheti a külvilág felé a benne jelen lévő misztériumot. A Hold fényessége támogatja abban, hogy kifelé tudja áramoltatni bölcs vérének esszenciáit,  s így közösségének gyógyítójává válik. 

Csak figyeld meg, hogy melyik minta az, amelyik éppen most nálad érvényesül, vagy amelyik közelebb esik a virágzásodhoz. Fogadd el és ismerd meg, amire éppen ösztönöz. Nem szabad arra törekedned, hogy befolyásold, vagy megváltoztasd ciklusod természetes rendjét. Minősítés nélkül éld meg, tapasztald meg azt az erőt, azt a minőséget, amelyik jelen van benne, s csak arra törekedj, hogy meghald és megértsd üzeneteit. 

Nincsenek megjegyzések

Megjegyzés küldése

© Holdköszöntő