Női ritmus és esszenciái


Nekünk nőknek van egy természetes ritmusunk, amely önmagunkkal való összhangban létezésünk és testi-lelki egészségünk alapja. Ezt a ritmust ciklusunk folyamata, a hormonok hatása, a női szervek működése, s ezek összjátéka diktálja. Megjelenítik a Hold növekvő és fogyó fázisai, az ár-apályok vagy kifejezik az évszakok-, napszakok változásai.  Ennek az áramló, folyton változó életútnak a mintáját az Élet, a Természet beleszőtte mindenbe, ami világként bontakozik ki körülöttük.  Meghatározott rend és törvényszerűség szerint működünk, állandó változásban életutunkon. S ebben a változékonyságban minták állandóságát és elmaradhatatlan egymásutániságát fedezhetjük fel.


A természetes nőiséghez való visszatérés azt jelenti, hogy újra felfedezzük magunkban ezt a belső ritmust, megismerjük és engedjük működni magukban, együtt áramlunk vele. Mikor képessé válunk arra, hogy ennek a belső ritmusnak a hullámaira teljes odaadással rábízzuk magunkat, valami nagyon ősi, nagyon ösztönös, mélyen a  belsőnkből, a lélek legmélyéről fakadó forráshoz térünk meg, ami addig csak búvó patakként csordogált titkon bennünk, de attól kezdve táplál és egyre inkább felemel bennünket, ahogy erősödik hangja bennünk, mi magunk is egyre erősebbé válunk. 

A belső ritmusunk megélése megtanít arra, hogyan működjünk együtt a mi saját ár-apályainkkal, növekvő és fogyó Holdunkkal. Hogyan gazdálkodjunk erőinkkel, energiáinkkal az egyes szakaszokban és arra, hogy a különböző mikor mit várhatunk el saját magunktól, mikor mire vagyunk éppen nagyon is, vagy kevésbé alkalmasak, mikor van ideje kiáradásunknak, kifelé fordulásunknak, az aktivitásnak és mikor van ideje a visszahúzódásnak, a befelé fordulásnak, az elcsendesedésnek. Megtanuljuk megélni és kiélni a bennünk ható erőket, s ezáltal kiegynesúlyozott, harmónikus önmagukat kezdjük el megtapasztalni. Megszűnnek az elfojtott, vagy éppen kierőltetett női energia áramlások miatt kialakult belső feszültségeink, gyógyul nőiségünk és bizony női szerveink is.

A kód, amit magukban hordozunk a Természet kódja, a születés, az élet, a halál kódja. Olyan szorosan fűz össze bennünket a Természettel, hogy minden ebben tudatossá váló nő a papnő archetípusának minőségeibe nemesül, s nem mást mint a Természet rendjét éli, képviseli és hirdeti. Ez a tudatos összekapcsolódás sokkal inkább emel bennüket, mint a sallangos, giccses, külsőségekben megnyilvánuló istennősködés. 

Maga a ciklus valójában egy végtelen kör, aminek nincs eleje, sem vége, folyamatosan alakul egyik szakaszból a másikba... 4-6-8 de akár 13 részre is fel szoktuk osztani, attól függően, hogy milyen mértékben szeretnénk a megértést finomítani. Most a négyes felosztást ismerhetitek meg, ami lehetőséget ad arra, hogy elinduljunk nőiségünk megismerésének útján.

A fogyó Hold utolsó szakasza, együtt az elsötétedő Hold idejével, a tél, az éjszakai sötétség, az archetípusok közül a varázslónő, a papnő, a boszorkány, a bába minősége kapcsolódik hozzá. A női ciklus leginkább misztikus ideje. Ez a Kapu. A menstruáció szakasza kapcsolódik hozzá. Ez a mi visszahúzódásunk, befelé fordulásuk ideje. Egy elengedési folyamat. Elengedünk mindent, ami a teljes ciklus során történt bennünk. És egy kicsit elengedjük magát a látható világot is, hogy a méh energetikai terébe húzódva, mintegy a kozmikus anyaméhbe térjünk meg töltekezni, intuícióinkkal, belső vezetőnkkel kapcsolódni, gyógyulni. Ezt éljük meg fizikai testünk szintjén is.  A méh nyálkahártya leválik és kilökődik. Ez nem csak pont egy mondat végén, hanem egy új mondat kezdete is. Feltétele annak, hogy a következő ciklus során az újonnan épített meleg, puha fészek befogadhasson esetlegesen egy megtermékenyített petesejtet, az Életet. De ez a folyamat nem csak biológiai minőségben történhet meg. Ilyenkor készítjük elő a terepet annak, hogy valami újat fogdjunk be a méh energetkai teremtő terébe. Terveket szövünk a következő ciklusra és gondosan megtervezzük azt. Fontos, hogy megéld tudatosan, ami történik benned a Holdidőd során. Összegezd, hogy mi történt veled a hónapban. Tudatosan engedd el azokat a tapasztalásokat, amelyeket nem szeretnél tovább vinni a következő ciklusba. Ahogy a tehermentesül a tested a szükségtelen dolgoktól, úgy tehermentesítsd a lelked is az ártó, gátló tényezőktől. 

Úgy tartják, hogy a nők férfiakénál hosszabb életének egyik oka a menstruáció ismétlődő folyamata, ami lehetőséget enged a női szervezet könnyebbülésének, tisztulásának. De az elengedés nem pusztán fizikai szinten megy végbe... A vér, amit elenged ilyenkor a tested valódi esszencia, ami visszajelzést ad az elmúlt hónap megéléséről. Merj rátekinteni arra. Kapcsolódj a saját véreddel. Nincs más dolgod, mint rátekintetni, szembesülni, elfogadni, megérteni. Persze ez nem könnyű. Nem tanítottak meg bennünket menstruálni, csak arra, hogyan rejtsük el, miként álcázzuk, tagadjuk el a világ elől, miután gyengeségnek, tisztátalan dolognak, szégyenteljesnek cimkézték, pusztán mert féltek a női erőktől, amelyek sosem váltak tisztán érthetővé a férfiak számára. 

Vonulj el, meditálj. Ilyenkor valóban más állapotban van a nő. Vannak, akik úgy tartják érzékelése még finomabbá válik ilyenkor a nőknek és nyitott csatornává válva érkeznek hozzájuk tiszta jelek a láthatatlan világból. Ez az intuíciók és látomások ideje... réges-régen a törzsi kultúrákben élt a vörös sátor hagyománya, ahová a menstruáló nők vonultak el, hogy megélhessék a Holdidőt, elhozva álmaik üzenetét a törzs vezetőinek. A keleti tanok beszélnek arról, hogy ebben az időszakban végzett meditációjával a megvilágosodás állapotába érkezhet a nő. De persze ezekkel ellentétes hagyományok és nézetek is léteznek, sajnos.

A meditatív befelé fordulást kívánja a hormonális állapot. A nők a menstruáció ideje alatt (és azt megelőző napokban) fokozottan érzékenyebbek. Ennek hormonális okai is vannak. A progeszteron hormon (anyahormon) csökkenése által elkezd lebomlani a méhnyálkahártya. Ennek a folyamatnak lehetnek kellemetlen tünetei, de alapvetően a menstruáció normális esetben fájdalommentes. Amikor a szervezetben ösztrogén (elsődleges női hormon) dominancia kezd kialakulni, akkor jelentkeznek a sokszor szélsőségesen kellemetlen tüneteknek. (PMS - erről itt olvashatsz bővebben). Fájdalmas lehet a menstruáció akkor is, ha a szervezet túlterhelt és méreganyagok által telített. Így a "mérgezett vér" egyfajta gyulladást hoz létre a méhben, s ez okozza az éles fájdalmakat és görcsöket. 

(A menstruációról bővebben még itt olvashatsz: A Hold vörös könnye)

Ennek a szakasznak az esszenciája leginkább a borókabogyó (juniper berry), ami a női mélységek kapuját tárja szélesre. Támogat abban, hogy megmerítkezzünk méhünk erőiben és hozzásegít a legteljesebb kapcsolódáshoz női minőségeinkkel, miközben teret tart annak, hogy rejtett aspektusaink és minőségeink is megmutatkozzanak, felszínre emelkedjenek kifejeződjenek.

Nagyon hasonló, ahogy a nárd dolgozik bennünk ilyenkor, de ő inkább a misztikusabb megélések, folyamatok és belső munkák eredményességét tudja elősegíteni mindezekkel egyidőben.

A levendula ilyenkor nem csak fizikai szinte enyhítheti a tüneteket, hanem erősítheti is a belső kommunikációnk folyamatát. Abban támogat, hogy könnyebben képesek legyünk meghallani a mélységeink hangját. Feloldja bennünk azokat a görcsösségeket, amelyek merevvé tesznek bennünket és elveszik annak lehetőségét, hogy valódi, lágy belelazulással éljük meg a nőiséget.

Szeretek ilyenkor a vetiverrel is dolgozni. Akár úgy, hogy a speciálisan erre az időszakra összeállított keverékem része. Ez a gyökérolaj az ösztöneinkhez, az alapjainkhoz nyúlik vissza. A menstruáció idején segít abban, hogy mindent levetkőzzünk magunkról, ami valójában nem tartozik hozzánk, nem részünk, nem belőlünk, nem lényegünkből fakad, csupán magunkra öltöttük, hogy elfogadhatóbbak legyünk, vagy inkább beleilleszkedőbbek abba a szerepbe, amibe a társadalmi elvárások kényszerítik a nőket. Segít összekapcsolódni saját női aspektusainkkal és valóságunkkal.

A következő szakasz az Újhold, a növekvő Hold ideje, a tavasz, a hajnal, szűz, a lány, a vérnővér archetípusai kapcsolódnak hozzá. Nem válik el élesen az előző fázistól. Ez a petefészek ideje, ami nem csak az élet csíráit rejti, de mindazoknak a lehetőségeknek a tárháza, amit kibontakoztathatunk életük során. A petefészek állapota és működése befolyásolja kreatív energiáinkat, ilyenkor jó igazán ötletelni, alkotni, teremtésbe fogni, szabadon engedve zabolátlan fantáziánkat és élvezni a bennünk támadt életerőt.


A nő biológiai folyamatai, ahogy a női életút szakaszai sem választhatóak el élesen egymástól, inkább egymásba alakulnak. Még tart a menstruáció, amikor a petefészekben a tüszők már érésnek indulnak. Valódi újjászületés érzés, amikor a nő alkotókedvvel, energiával teli. Az ész idejének is hívják, hiszen tiszta gondolkodás jellemzi, szemben azzal a kicsit elhomályosult gondolkodással és működéssel, ami az előző szakaszt jellemzi, legalábbis a materiális világ szempontjából.

Elkezdünk kibújni a csigaházból. Megváltozik az öltözködésünk... már nem takarjuk magunkat a bő pulcsik és hosszú szoknyák védőpajzsai mögé. Főleg a szakasz vége felé, ahogy az ovulációhoz közelítünk ismét szeretünk szexisebben, feltünőbben, nőiesebben öltözködni. Másképpen viselkedünk, másképpen kommunikálunk. Nyitottabbak, elfogadóbbak leszünk ilyenkor mások irányába. Ahogy haladunk a ciklusunkkal egyre könnyebben teremtünk kapcsolatot, alkalmasak vagyuk arra, hogy új szövetségeket kössünk, együttműködjünk másokkal. 

A menstruáció utáni időszakban a méh újjáépül az ösztrogén hormon támogatásával. Aktivitásunknak, szexuális értelemben is ez a hormon a felelőse, így ilyen téren is napról napra érezhető a változás. Általában a férfiak ösztönösen megérzik, amikor egy nő egyre inkább a nyitottság állapotához közelít.

Egész ciklusunkat meghatározza, hogy milyen ételeket fogyasztunk ilyenkor, milyen tápanyagokkal segítjük ezt a folyamatot. Fontos tudatosan megválogatni, hogy mit veszünk magunkhoz ilyenkor.

Az esszenciák közül, ami leginkább illeszkedik ilyenkor hozzánk például a rozmaring. Erőteljes energiákkal rendelkezik és éppen ezzel támogatja bennünk is az egyre növekvő erőket. (kreatív erőt, alkotó erőt, vonzerőt, karizmát). A rozmaring a progeszteronhoz hasonló hatással rendelkezik a szervezetünkben, így az ösztrogén túlsúlyát is megakadályozhatjuk vele és hozzásegít bennünket a hormonegyensúlyhoz.

A borsmenta ilyenkor szintén emeli bennünk az energiákat, ezzel ő is nagyszerűen erősít rá belső folyamatainkra. Tisztítja a gondolkodást, a gondolatainkat, visszasegít bennünket a fókuszáltság állapotába. Kitárja a belső tereket bennünk, így még inkább alkalmassá tesz arra a befogadó, nyitott állapotra, ami majd a következő szakaszba érkezve teljesedik ki bennünk.

...és persze, hogy a vadnarancs és a citrom is alkalmas ilyenkor. A narancs minden szinten és minden aspektusunk tekintetében a bőség megteremtésében segít. A citrom kihoz az előző szakasz mélységeiből, megemel bennünket és megkönnyíti az utat a belső világból a külvilág felé haladva.

A bergamott abban támogat ilyenkor, hogy merj bízni női hatalmadban, erődben és merd kifejezni, megvalósítani mindazt, amit magadban hordozol, ami benned érlelődik és kifejezésre, életre vár. Bátorságot és bizalmat ad ahhoz, hogy el tudd hinni magadról, hogy mindaz amire szükséged van az életben, benned van és mindent képes vagy megteremteni és megadni magadnak.

Ezután a szakasz után a Telihold idejébe érkezünk. Az évszakok közül a nyár, napszakok közül a déli Nap fejezi ki. Az ovuláció, a termékenység idejében, az anya, de a csábító asszony minősége is megjelenik. Ez a kiteljesedő nőiség ideje. Életenergiáink, női erőink ilyenkor érik el a maximumot. 

Ennek a termékeny időszaknak a szimbóluma nem véletlenül a Telihold. A Nap fényét visszatükröző Telihold jól mutatja, ahogy a férfi és a nő minőség egymásba olvad és új életet teremt.

A nő leginkább aktív ilyenkor. Ez az ültetés, a magok elvetésének ideje. Élettani értelemben és szellemi tekintetben egyaránt képesek vagyunk megfoganni mindazzal, amit befogadunk, magunkba hívunk ebben az időben. Már a biológiai ciklus második szakaszába érkezünk, ami minden esetben 14 nap. Ekkor kezd el termelődni a progeszteron, amely azokért a bizonyos, valódi, női, mélységes érzelmekért felelős, melyek a támogatást, táplálást, megtartást és kiteljesedést segítik, hiszen ez fizikai szinten is funkciójuk, amennyiben megtörténik a fogantatás.

Ezek a társasági életnek leginkább kedvező napok. Ilyenkor esnek meg a legmélyebb beszélgetések, a szenvedélyes kapcsolódások. Úgy is mondják, hogy ez a szív időszaka. Nyitottabbak és fogékonyabbak vagyunk ilyenkor mások megnyilvánulásai, érzései felé is. Valódi empatikus időszak, melyet a türelem, nyitottság és befogadás jellemez. Gondoskodóbbak és érzékenyebbek vagyunk mások iránt, jobba felismerjük a szükségleteket a környezetünk részéről, mint máskor.

Ilyenkor jöhet a jázmin és az ilang-ilang. Előbbi a bizalommal való kapcsolódást, a felszabadult, félelmektől és gátaktól mentes intimitást segíti elő és támogat abban, hogy nőiségünket kifejezzük és megéljük annak azon aspektusait, amelyek örömforrást jelentenek a párkapcsolatban és megerősítik általa azt. Erre egyébként a neroli is nagyon jó. Szenvedélyt, meghittséget, bizalmat, vágyat ébreszt, ha hiányzik a kapcsolatból, illetve megőrzi azt, ha meg van.

Az ilang pedig maga a csábító nő megtestesítője, aki legikább a szeretője akar lenni ebben a szakaszban a férfinak. Már a neve: ilang-ilang is a lágyan ringó csípőt látványát idézi elénk...

De itt van helye a mirhának is. Az anyaság, az anyai minőség, a FöldAnya esszenciája. A hozzájuk kapcsolódó minőségeink és érzéseink, érzelmeink kiteljesedésében, megélésében, vagy ha kell ébredésében és gyógyulásában tud segíteni.

Aztán, ahogy túlhaladunk a termékenység napjain, lecsengenek a Telihold energiái, fogyatkozni kezd a Hold és vele együtt energiáink és erőink is tovább változnak. De szó sincs gyengülésről, inkább traszformálódásról, átalakulásról.

A fogyó Holddal megérkezünk az őszbe, az alkonyba. Ilyenkor vagyuk a legjobbkor a Méhbe Merüléshez, a belső munka fokozatos megkezdéséhez. Lassan visszahúzódóbbá válunk. Ilyenkor érleljük életre a befogadott tartalmakat, amelyeket a ciklus elején magunkhoz vettük, s azokat, amelyeket az ovuláció szakaszában magunkban elültettünk. Érdemes a külvilágban is csendesedni, megfontoltabbá válni. Ez a mágia, az átalakítás ideje. Energiáinkat ilyenkor érdemes arra fordítani, hogy céljaink, terveink, szándékaink minél nagyobb erőt, minél több teret nyerjenek. A petefészek gyors, kreatív energiájának "teremtményei", a méh lassú katlanjában készülődnek a születésre.

Mindezzel egyidőben ebben a szakaszban megjelenik a bölcs nő is és a szerető, aki már nem a fruska lelkesedésével, hanem az érett asszonyi tudással, női erejének tökéletes ismeretében és birtokában fordul a férfi felé. Akinek már nincs szüksége önigazolásra, vagy külső visszaigazolásra. Meri és tudja vállalni önmagát, harmóniában és mélységes nyugalomban, összhangban létezik önön természetével és akiek az ebből fakadó méltóságból fakad szépsége és mérhetetlen vonzereje.

Egyik esszenciája a ciprus, ami az átmenetekek, a változásoknak az olaja. Segít ebben a szakaszban meglátni és felszabadítani azokat a mintáinkat, amelyek megértek arra, hogy meghaladjuk őket. Sallangmentesít. Támogat abba, hogy megértsük a változás szükségességét és képessé is váljunk arra, hogy valóban változtatni tudjunk.

Az ebben a változásba való stabilitást tudja megadni a tömjén, ami szintén ennek a szakasznak az esszenciája. Ráhangol az intuíciókra és inspirál az előrehaladásban, saját igazságaink meglátásában, felvállalásában és képviselésében.

...és nem maradhat ki a zsálya sem... a női bölcsesség esszenciája. Mindaz, ami ebben az időszakban vagyunk benne van. Tudással, bölcsességgel, belső tartással, erővel vértez fel bennünket és segít, hogy a látható és a láthatatlan világ határai felé közelítve is kiegyensúlyozottak és magabiztosak legyünk. Biztonságos teret tart a mélységeinkbe való megmerítkezéshez.

A fogyó Hold második felében tehát már a premenstruációs szakaszba lépünk. Szervezetünk, testünk-lelkünk elkezd készülődni az elengedésre. Egyre csak csendesedünk a napokkal (jobb esetben). Az érzékenység fokozódik, a külvilág ingerei terhessé válnak a legtöbb nő számára ilyenkor. Nem vágyjuk a nyüzsgést, a társasági életet. A méh idejében megkezdődő munka mélyülése zajlik. Aztán Újholddal a kör bezárul.

Sokféleképpen lehet megközelíteni a női ritmust, főbb szakaszokra is bontható, de a felosztás, ahogy az elején is mondtam, sokkal tovább is finomítható és árnyalható. A nőiség olyan mint egy önmagát egészben és részen is folyton ismétlő fraktál, ami mégis más és más minden ismétlődésében. A női életút, ahogy magának az életútnak az állomásai is további ciklusokra bonthatók. Péládul a várandósság szakaszának is megvannak a maga állomásai, vagy magának a szülés folyamatának is a saját ciklusai. Mégis mi nők, akkor tudunk stabilak, kiegyensúlyozottak és harmonikusak lenni, ha ebben a folyton áramló változásban képesek vagyunk állandó jelenléttel benne lenni és megélni az általa vetett hullámok mélységeit és magasságait azok hívása és rendeltetése szerint megélni.

Ahogy annyi területen támogatnak bennünket az olajok - ebben a ciklikusságban is. A ritmusunkra való rátalálásban akkor képesek leginkább segíteni, ha intuícióinknak teret engedve, belső megérzéseinkre hangolódva megtaláljuk azokat, amelyek éppen aktuálisan leginkább illeszkednek fizikai, szellemi és lelki állapotainkhoz, működéseinkhez.

Kérlek, ne vedd magad számára is alapul az itt elhangzottakat. Legyen ez inkább inspiráció, példa,  egy lehetséges mód arra, hogy hogyan próbálj ráérezni az esszenciák azon képességére, melyek által segítenek neked egyensúlyban maradni, ha kell merítkezni, ha kell emelkedni. Támogatnak, hogy jobban tudj  ráhangolódni önmagadra és együtt áramolva a női lét hullámaival meg tudd élni azt a nőt, aki te valójában vagy és kibontakoztasd, hiszen akkor te is és a veled élő férfi is boldogabb lesz.

Merj nőként létezni és élni!


A premenstruációs szindróma

Ha ma megkérdezek egy nőt, hogy mi az első dolog, ami eszedbe jut, amikor azt mondom: "menstruáció" - a válasz mögött a legkevesebb esetben érződik a Hold-idő romantikája. 

A legtöbben olyan jelenségekről, állapotokról, érzetekről és érzésekről számolnak be, amelyek egyértelműen premenstruációs szindrómára utalnak. 

PMS - manapság ez a három betű, szinte teljesen összeforrt a menstruáció kísérő tüneteivel. Annyira, hogy sokan azt gondolják, a fájdalom, a szenvedés, a kimerültség, az ingerlékenység, a hangulatzavar, édesség utáni vágy, a farkasétvágy, vagy a számtalan kellemetlen tünet, természetes velejárója a folyamatnak, pedig nincs így...

Amikor egy nő premenstruációs szindrómával küzd, a testben megjelenő fájdalom a méh figyelem felhívó kiáltása, mely egyértelmű üzenetet közvetít a méhben hordozott belső konfliktusról, amely odafordulást, megértést, törődést és megoldást igényel, de kezdjük az elején...

A PMS során fizikai szinten a szervezetben a csökkent progeszteron termelés következtében ösztrogén dominancia lép fel, mely számos kellemetlen tünet kiváltója, nem csupán testi, de lelki szinten is. A legtöbb nő mellfeszülésről, puffadásról, hőhullámokról, alhasi fájdalmakról, pecsételő vérzésről számol be, melyeket hangulatingadozás, fokozott érzékenység, az evési- és alvási szokások átmeneti megváltozása és a nemi vágy csökkenése kísér. Ezek a tünetek önmagukban nem feltétlen utalnak PMS szindrómára, azonban a tünetek egyidejű jelenléte és szélsőséges megnyilvánulása leleplezi azt. 

A témában fontos megemlíteni dr. Katharina Dalton brit orvosnőt, aki a szülés utáni depresszió és a progeszteron kutatás mellett a PMS kezelésének szánta életét. Első írását 1952-ben adták ki és 1957-ben kezdte el vezetni a PMS-klinikát, ahol rengeteg nőt segített. Elsőként alkalmazott természetes progeszteront a menstruációt megelőző panaszok felszámolásának érdekében. 

Mindamellett tehát, hogy a PMS-nek vannak hormonális okai, az orvostudomány által is elismert tény, hogy leginkább lelki okokból ered. Ezért is van, hogy sokan még napjainkban is nyugtatóval és antidepresszánsokkal kísérlik meg oldani, vagy csökkenteni a tüneteket. 

Egy tudatos nő azonban tisztában van azzal, hogy a gyógyszerek jó esetben is csak a tünetek észlelését tompítják, de nem a probléma okát szüntetik meg, így a gyógyszer folyamatos alkalmazásával maximum pillanatnyilag időt nyerünk, de egyensúlyt és egészséget nem. Érdemes  ezért egy kicsit más szemmel is rápillantani a PMS-re és megpróbálni megérteni méhünk üzenetét.

A jelenség önmagában szoros kapcsolatban áll a nőiség egészséges megélésének kérdéseivel, de legszorosabban a fogamzás, a termékenység, az anyaság, szűkebb és tágabb értelemben vett kérdéseivel függ össze. Mikor ezen gondolkodsz, engedd el a szavak hétköznapi és legkézenfekvőbb jelentéseit és engedd, hogy tartalmaik egyéb aspektusai is megjelenjenek benned. 

Egy nő a létezés teljes körforgását, születés és halál ciklikusságát éli meg hónapról hónapra. Mi nők mindenkor éljük a változás, változtatás, a nagy átalakítás folyamatait testi-lelki szinten, azonban legtöbbünknek mégis kihívást jelent megteremteni a változás lehetőségeit, fogadni, megélni és elfogadni a változást és elengedni, ami menni kíván. 

A menstruáció a halál szimbóluma is. A megtermékenyülés elmaradt, a méhnyálkahártya leválik és elhagyja a testet. Ez a folyamat tudattalanul is kifejezi a nők megtermékenyülés és gyermek utáni ösztönös vágyakozását. A PMS főként a 30-as éveikben járó nőknél jelentkezik, ami a kitolódott életszakaszok következtében az anyává válás időszaka életünkben. A mélabús hangulat, ami ilyenkor jelentkezhet összefüggésben van azzal a szimbolikus veszteséggel, amit a menstruáció megjelenít, hogy elmaradt a gyermekáldás. 

A provizórikus halálfolyamat másképp is értelmezhető. Igyekszem arra sarkallni a nőket, hogy éljenek együtt ciklusuk minden szakaszával és találják meg a méhükből érkező jelzések értelmét, saját maguk számára megnyilávnuló tartalmát. A nőnek újra és újra elengedést kell gyakorolnia és jó, ha az élet változásaival önként és tudatosan működik együtt. Persze a legtöbb emberből a változások ellenállást váltanak ki. Mikor már testünk és lelkünk is tiltakozik, egónk még akkor is ragaszkodik helyzetekhez, emberekhez, keretekhez, amikor már egyértelmű, hogy ideje a megengedő elengedésnek... Kérdés az is, hogy ezt a változékonyságot, vagy inkább változóságot a környezet és a különböző életterületek mennyire teszik lehetővé, mennyire támogatják. Ma a világ teljesítmény és produktum orientált, állandó, kiszámítható teljesítést követel. Az ennek való megfelelés okozza azt a belső konfliktust, ami abból adódik, hogy a nő, nőiségénél fogva nem alávethető ezeknek az elvárásoknak. Életünket a hormonok változásai, a ciklus folyamatai erősen befolyásolják és azok a nők, akik ezt, akár önmaguk előtt is leplezni próbálják, kvázi erőszakot tesznek önmagukon. Ennek az erőszaknak is gyümölcse a PMS, ami hatványozottabban jelentkezik azoknál a nőknél, akik a versenyszférában, magas követelmények és profit-, produktum orientált környezetben dolgoznak (vagy nem kiegyensúlyozott párkapcsolatban élnek, amelyben túlságosan alárendelődnek a férfi  elvárásainak, követeléseinek), hiszen ők élnek legkevésbbé együtt természetes ritmusukkal.

És, hogy mi a megoldás? Aligha a tüneteket elrejtő pirulák, mint inkább az, ha a nő felismeri, elfogadja és megéli önmagában a "nőiség havi jogait". Ki lehetne elfogadóbb, megértőbb és gyengéden szerető védelmezője a nőnek, mint önmaga önmaga számára. Az ellenállást saját nőisége felé kell elengedni a nőknek, akik PMS-val küzdenek. Amit környezetük gyengeségként és hátrányként állít be, azok valójában olyan tulajdonságok, amelyek minden nő életének fontos részét képezik és valójában az igazi női erő rejlik bennük. Ha ezt felismerik, megfelelően gondolkodnak és élik a ciklus által kínált lehetőségeiket, képessé teszik magukat a változás megélésére, s ezt az életmódjuk megváltoztatásával el is kezdik, máris lépést tehetnek afelé, hogy megszüntessék a PMS okait.

A táplálkozás megváltoztatása, a jóga, a relaxáció, a gyógynövények alkalmazása tea, tinktúra, fürdő formájában, vagy a méh pakolások, a melegvizes palack is hatásos lehet a tünetek enyhítésére. A cél leginkább az kell legyen, hogy a nő természetes módon tudja megélni a megfelelően rendezett, fenntartott és kísért ciklus különböző szakaszait. Ennek feltételeit azonban első sorban önmagában kell megteremtenie. 

Tévedés azt gondolni, hogy a menstruáció kellemetlen és fájdalmas velejárója a női létnek. Viszont jó tudni, hogy az egész ciklus a női lélek állapotát tükrözi. A menstruáció áldás, nem átok. A menstruáció folyamata, a vér milyensége, a kísérő tünetek és azok megélése, a hozzájuk való viszony, mint esszencia összegzi és visszajelzést ad nemcsak önmagunkhoz és nőiségünkhöz való viszonyunkról, hanem az elmúlt hónap történéseinek megélésének  minőségéről is. Megtalálni a módját a természetes női ritmussal való harmónikus együttélésnek, önmagunk iránt vállalt felelősségünk.

© Illaberek