Természetesen a női egészségért - www.regosvolgyiregina.hu

MEGHÍVÁS A NŐ BARLANGBA

Kétségtelen, hogy a világ változásért kiált. Egyre több ember érzi azt, hogy irányt kell váltani, új értékrendet kell felállítani és át kell formálni a jelenleg uralkodó mentalitást. A régi hitrendszerek megdőlni látszanak és lassan-lassan az anyag talán elveszti uralmát a szellem felett. Az emberek más utakon kezdik keresni a teljességet és a boldogságot. A jelenlegi nehézségek, amelyek tapasztalhatók az egyén és a társadalom szintjén, sokakat eljuttatnak arra a mélypontra, ahol a radikális változások és felismerések jelennek meg, s ahonnan egyenes út vezet felfelé. Remélhetőleg az eddigitől eltérő irányba, melyek valóban maradandó értékek megtalálásán és felfedezésén, megtartásán alapulnak, s az élet eseményeinek más aspektusból való szemlélést inspirálják. Ami korábban nem volt több, mint közhely egyre inkább alapigazsággá válik: hogy sem a pénz, sem az anyagi javak nem boldogítanak és a testi lelki egészség talán többet ér, mint a presztízs diktátorai által elvárt státuszszimbólumok hajszolása. Mindaz, ami a jelenlegi világot formálja, azok a dolgok, amelyek markánsan megjelennek benne erősen férfias energiák. Anyagiság, pénz, rang, hatalom, elnyomás, háborúk és viszályok mind-mind ennek az erőteljes férfi minőségnek a jelenlétét jelzik, s mint tudjuk a világ egyensúlyát a férfi és a női minőségek, aspektusok és energiák együttes munkája teheti teljessé. Ahogy az emberi kapcsolatokban, párkapcsolatokban is csak egy teljes értékű nő és egy teljes értékű férfi tud egyensúlyt teremteni, ugyanúgy nyilvánul meg ez a kapcsolat, mint szükséges koalíció a világ élhetőségének kialakításában. Ehhez persze nem árt tisztában lenni a férfi és női minőségekkel, szerepekkel. Lelki fejlődésüknek nem csak egyéni, de kollektív folyamatával, s a férfi és női minőségben megélt, vagy éppen szunnyadó lehetőségekkel és feladatokkal, melyek túlmutatnak az egyéni sorsutakon, s az egyén közösség felé irányuló felelősségét jelzik. Ahhoz, hogy a megszokott és egyre inkább elutasított mederből kiléphessünk, túl kell lépni az egyén egyedülállóságán és kicsiségén, vagy jelentéktelenségén és el kell hinnünk, hogy a változások, amiken keresztülmegyünk, a körülöttünk lévő világot is megváltoztathatják. Meg kell értenünk, hogy a fejlődésünk nem csak személyes okokból szükséges, hanem sokkal szélesebb spektrumon megnyilvánuló okokból elkerülhetetlen. Fel kell ismerni az egyén és a társadalom között fennálló szüntelen és megszakíthatatlan kölcsönhatásokat.Nekünk nőknek nagy szerepünk van a világ sorsában, hiszen mi képviseljük azokat a minőségeket, amelyek finomabbá, megengedőbbé, szeretettelibbé tehetik első sorban a kapcsolatokat. Persze ebbe az önmagunkkal való kapcsolat is beletartozik. Az a nő vagy férfi, akit gyermekkori traumák, vagy fiatal felnőtt korban megélt kudarcok irányítanak és mozgatnak nem hozhatnak békét a világba, mert tetteik mögött folyamatos önkárpótlások, önigazolások, vagy akár elégtétel vétel utáni vágyak motiválnak, mozgatnak. Ezért is nagyon fontos szerintem az a tendencia, amely mostanában átírja a rég megkopott teóriákat, az önmagunkhoz és egymáshoz, a családhoz, a közösséghez való viszonyulásaink mintáit, "trendjeit" és egész más eszközökkel és módszerekkel segíti az egészséges és teljes értékű emberré válást, s talán ez a változás idővel majd egészségesebb társadalmat teremt.


Kétségtelen, hogy az elmúlt századok során a nő, mint emberi lény, mint lélek, mint egyén, de legfőképp mint kollektíva, mint az utókor, s magának az életnek a megteremtője és táplálója, egyaránt nagy megpróbáltatásokon ment keresztül. A történelem során sokszor üldözötté, elnyomottá, lényéből fakadó tudása félelmetessé és nem kívánatossá vált. Így lassan a női szakrális tudás nagy része mítoszok és mesék rejtett üzenetévé vált. De több történt ennél. Bőrünkön érezzük. A nők által képviselt lelkiség hiánya egyértelműen felborította a világ egyensúlyát.


Ma már egyre több helyen és egyre több eszközzel küzdenek a nők függetlenségükért, érvényesülésükért és önmaguk, vagy éppen az élet szabadságáért. Nagyon fontos, hogy mi nők visszanyerjük önértékelésünket, önismeretünket, szerepeinket, működéseink mozgatóit, s persze méltó helyünket a világ alakításában. Hiszen rajtunk is múlik, hogyan alakulnak a dolgok, ebben a változó korban. Persze más eszközöket kell használnunk mindehhez, mint amit jelenlegi világban megszokott lehetőségek nyújtanak. Első sorban fel kell fedeznünk nőiségünk jelentőségét, meg kell gyógyítani saját sebeinket, anyáink és nagyanyáink ránk hagyott sebeit, hogy aztán teljes erőnkben és fényünkben ragyogva megtaláljuk a legjobb módját annak, hogy másoknak is segítségére legyünk.

"Az a nő, aki meggyógyítja önmagát, egy nemzetet gyógyít meg." - mondják.

Azt a célt tűztem ki magamnak, hogy mindazt a felfedezést és élményt megosszam másokkal, ami saját nőiségem felfedezésével, megélésével és kiteljesítésének élményével életem át eddigi életem során. Fontosnak tartom ezeknek a tapasztalatoknak a továbbadást. Szeretném, ha minden nő felismerné, hogy a női létbe való születés már önmagában csoda, s mint a világ lelkének őrzői és lányai többre és nagyobb tettekre vagyunk hivatottak, mint a mostani sztereotípiák mutatják, teljesebb és boldogabb életet élhetünk, ha visszanyerjük a kapcsolatot önmagunkkal és engedjük kibontakozni, kiteljesedni azokat a képességeket, amelyek minden nőben ősidőktől kezdve szunnyadnak.

A nőiség legnevesebb tanítói arra sarkallnak bennünket, hogy hozzunk létre "körök"-et, melyekben az együttlét, az intuitív segítés van jelen. Olyan eseményeket, ahol a nők egymás között, egymás által fedezhetik fel lényük ismeretlen területeit. Ahol felderíthetik életszakaszaik jelentőségét és szerepét, valamint azt, hogy miként tudják ezeket, minél inkább spirituális fejlődésük szolgálatába állítani. Ezekben az együttlétekben nagyon nagy erő rejlik. A csoport ereje segít átlendülni a nehézségeken, hiszen egymás sorsát fedezhetjük fel a történetekben, megélésekben. Tükröt tartunk egymásnak, s társaink legjobb segítői lehetünk abban, hogy jobb emberré, teljesebb nővé, hitelesebb anyává és a férfit inspiráló, tápláló és támogató társakká váljunk.

Hívlak Téged is, ha nyitott vagy, ha szeretnéd elengedni az eddigi hitrendszereket és megtapasztalni, ki is vagy valójában és mire rendeltettél. Ha szeretnéd kiteljesíteni nőiséged, kapcsolatba kerülve önmagaddal, ezáltal segítve a női energiák új életre éledését. Először magunkért, ősökért, férfiért, családért, gyermekekért.  Tégy egy utazást önmagadban és hagyd, hogy a benned formálódó erők általad a világot változtassák meg.

A NŐ BARLANG programjain egy körben dolgozunk, használjuk a jóga eszközeit, speciális női meditációs technikákat alkalmazunk, de más ősi tudások által kínált lehetőségeket is segítségül hívunk. Foglalkozunk archetípusokkal, misztériumokkal,  szakrális tanításokkal, női szerepekkel és élethelyzetekkel... önmagunkkal. Mert ahhoz, hogy adni tudjunk meg kell tanulni önmagunk megajándékozását és ahhoz, hogy jót cselekedhessünk meg kell tapasztalni az önmagunkhoz való jóság támogatását, hiszen minden a magban kezd formálódni, s csak a benne működő és ható erők szabad áramlása révén tud a világ csodáját szolgáló virággá válni.

Nincsenek megjegyzések

Megjegyzés küldése

© Holdköszöntő