Természetesen a női egészségért - www.regosvolgyiregina.hu

Áldások és átkok - avagy a gondolat teremtő ereje

A kimondott szóban és az akarat hatalmában a kezdetektől hisznek az emberek, s erejüket ősidők óta felhasználják, alkalmazzák szerte a világon. A rontás, vagy más néven átok a negatív szándék egy cél felé való irányítása. De valóban hatalmat nyerhet bárki az életünk felett? 

Az átok mindig azoknak az embereknek volt fegyver a kezében, akik tehetetlenek, sértettek, elnyomottak, nincstelenek voltak. A régi korokban alkalmazták arra is, hogy megmagyarázhatatlan eseményeket magyarázzanak vele, s nők százait égették meg a vélten, vagy valósan nekik tulajdonított balszerencséért. Használták arra, hogy az istenek haragját, vagy átkát félő embereket szabályozzák, vagy kordában tartsák annak lehetőségével. Az emberek sokszor észre sem veszik, hogy tudattalanul is mennyi átkot szórnak szét a világban, pedig mint tudjuk az átok mindig visszaszáll. 

Ha elvonatkoztatunk az okkult hagyományoktól és tanoktól láthatjuk, hogy áldás és átok az energiák pozitív, vagy negatív minőségének megnyilvánulása. Átkok és áldások sem tesznek tanúbizonyságot másról, mint az elme és gondolat teremtő erejéről. Negatív szándék és ártó akarat azokban az emberekben ébred, vagy fogalmazódik meg, akik önmagukban negatív energiát hordoznak, vagy alapvetően, mélyen az által vezéreltek. Olyan sérelmek elszenvedői, akik nem képesek feldolgozni csalódottságukat, vagy fájdalmukat valamilyen eseménnyel szemben és annak elszenvedéséért más valakit tesznek felelőssé. Az elkeseredettek és reményvesztettek eszköze. Azoké, akik szívükben félelmekkel, haraggal és gyűlölettel élnek. Amennyiben képesek ezt a negatív szándékot, átokként irányítani, csupán azokhoz az emberekhez tudnak elérni általuk, akik maguk is hordozzák a negatív energia mintákat, így nyitottak annak befogadására, hiszen hasonló a hasonlót vonzza.

Mit tehetünk, ha úgy érezzük valaki, vagy valami rajtunk kívül álló erő negatívan befolyásolja életünket? Először is magunkban kell önvizsgálatot tartanunk. Miért váltunk nyitottá valakinek az ártó energiái számára? Mi okozza azt, hogy bárkinek nagyobb hatalmat tulajdonítunk az életünk felett, mint saját magunknak? Milyen érzelmek és viszonyulások vannak bennünk afelé az ember felé, akinek rossz szándékát feltételezzük? De legfőképp az a fontos, hogy megértsük, miért hisszük azt, hogy más valaki a felelős a bennünket ért nehézségek, vagy kudarcok miatt? Miért helyezzük kívül a felelősséget?

Ha ezeket a dolgokat végig gondoljuk, sokszor rájövünk, hogy mi magunk állunk valójában a negatív események mögött. Bűntudatot, lelkiismeret furdalást, szánalmat érzünk egy személy irányába, melyekkel már nyitottá is tettük magunkat az energetikai játszmákra. Nem egy másik ember rendelkezik hatalommal felettünk, hanem saját tudattalanunkban gyökeredző érzelmeink hoznak rontást, vagy emelnek gátakat, akadályokat. Érzelmeink önsorsrontó dinamikával fordulnak ellenünk.  
Éppen ezért, mivel az energiák felhasználásának módja és lehetősége bennünk van, azt gondolom, hogy egy átok, vagy rontás, akár áldássá is válhat, ugyan úgy, ahogy egy betegség. Arra ösztönöz, hogy felülvizsgáljuk tetteinket, gondolatainkat, s megerősítsük azokat a mentális tereket, ahol nyitottak vagyunk a negatív energiák munkája felé. Akár egy átok is tud új tereket és kapukat nyitni, ha képesek vagyunk tudatába kerülni létezésüknek. A világot a mi elménk teremti és minden amit benne tapasztalunk önmagunk tükröződése. Ezt az egocentrikus látásmódot, melyet a keleti hagyományok és filozófiák, a jóga és az önismeret módszerei üdvözölnek, nem felejthetjük el.  

Persze az embereknek ősidők óta eszközeik is vannak arra, hogy távol tartsák maguktól a negatív energiákat és ártó szándékokat, s ismeretesek olyan praktikák és módszerek, melyekkel ezek megszüntethetők. Amuletteket és talizmánokat, a védelem erejét hordozó növényeket,  ásványokat, féldrágaköveket, állati totemeket hívnak segítőül, hogy elhárítsák az ártó erőket. Azonkívül, hogy mindezek hordoznak magukban védelmező energia mintákat, attól is működnek, hogy minden pillanatban pozitív megerősítést tesznek, hogy viselőjük védelem alatt áll és biztonságban van. 

A átok beteljesülésének kulcsa egyrészről  az átok-, és az ellenünkre tevőnek általunk tulajdonított hatalmába vetett hitünk, másrészről saját érzelmeink dinamikája. És, hogy mi a legjobb ellenszer?

Nem csak az önmagunkban, de a világban ható erők és törvények megismerése és megtanulása annak, hogyan működtethetjük őket tiszta szándékaink által vezetve. Őszinte önvizsgálat gyakorlása. S mindenekfelett annak a fajta pozitív gondolkodásnak a kialakítása, amely tudományosan bizonyított módon hat egészségünkre, életünk alakulására, mintegy védő pajzsot emelve az ártó energiák és szándékok ellen. Önmagunkért vagyunk felelősek, sosem mások tetteiért, így meg kell tisztítanunk elménket és szívünket minden negatív érzelemtől, amit önmagukkal-, vagy más személlyel szemben táplálunk. 

Az átok mindig visszaszáll. Az a személy, aki gyűlöletet, megvetést hordoz a szívében magának árt a legtöbbet vele. Nekünk nincs más dolgunk, mint békével és szeretettel gondolni, s nem teret engedni a negatív energiák erőinek önmagunkban. Dolgozz saját érzelmeid és viszonyulásaid fényesítésén minden nap, s így minden ami rossz és ártó árnyék szertefoszlik a benned növekvő szeretet fényességében. Tudnod kell, hogy nincs felelősséged más ember megélései és gondolatai iránt. Néha a legtisztább döntéseink és vállalásaink is ejtenek sebeket. De ezeket magunk előtt, önmagunkban kell helyükre tennünk. Az együttérzést és az olyan érzelmeket, mint a megértés, megbocsájtás, elengedés, ahogy önmagunk felé, úgy mások felé is egyenlően kell gyakorolni, de csak olyan mértékig, amilyen mértékig felelősségünk kiterjed mások élete felett. Légy tisztában a határokkal. Tanulj meg imádkozni azokért is, akik ártani akarnak neked. Áldd őket, mert ahogy Jézus mondta: "nem tudják mit cselekednek". Vond körbe őket szereteted fényével. Erősítsd meg önmagad, éleszd és tápláld a benned szunnyadó erőket és nem lesz a világon az az ártó energia, akarat, szándék, melynek hatalma lenne feletted!

Nincsenek megjegyzések

Megjegyzés küldése

© Holdköszöntő