ELŐSZÓ - HOLD MEDITÁCIÓS KÖR - Az Anya (1. alkalom)

A 2015 januárjában életre hívott női HOLD MEDITÁCIÓS KÖR ülései mindig a Telihold, vagy éppen az Újhold egy aspektusához kapcsolódnak, így női minőségek, energiák, istennők, archetípusok, életminták témáit érintik, kapcsolatot teremtve nemcsak a nőiséggel, mint inkább saját természetünk és életritmusunk, életutunk tudatos megélésével. Az első ülés alkalmával az Telihold által megformált ANYA szimbólumát idézzük meg önmagunkban kontemplatív gyakorlatok során. Az anya minőség mindannyiunkban ott él. A női élet központi fogalma, függetlenül attól, hogy hoztunk e már a világra életet, vagy sem... számos formában megéljük energiáit, amelyek olyan nagyon jellemeznek általában bennünket nőket. Egészen kislánykorunktól hat és működik bennünk. Életünk elején játékainkban, később saját gyermekeink felnevelésében, vagy a környezetünk felé forduló gondoskodásban, az elesettek megsegítésében bontakoztatjuk ki. Ez az az energia, ami empatikussá, szociálisan érzékennyé tesz bennünket, s amely teremtő-alkotó folyamatok megélésére inspirál.

A bennünk élő anyakép és anyai minták meghatározóak. Ezért is egy alapvető lépés az önismereti út során, hogy saját édesanyánkkal való viszonyunkat, a tőle átvett mintákat, tanult és kapott szerepeket tisztázzuk és helyükre tegyük. Ám ez csak a kezdet, a kulcs ahhoz, hogy saját anyaságunk kereteit, minőségeit, viszonyulásait meghatározzuk. És kezdete annak is, hogy szemléletünket kitágítva és egy más minőségbe, más szintre emelve felismerjük és tudatosítsuk kapcsolatunkat a Nagy Anyával, a Földanyával, akinek mind gyermekei vagyunk, s aki egy egészen különleges mintával és példával áll előttünk, fenntart, táplál, gondoskodik rólunk.

A Teliholdak által szimbolizált kikerekedett teljességet a női életút során a legtöbb nő az anyává válás folyamatain és a szülés beavatásán keresztül tapasztalja meg. Azonban ezen az eseményen kívül is számos formában éljük meg ezt az energiát. Ha egy anyára gondolunk legtöbbször a termékenység, kiteljesedés, életadás, táplálás, gondoskodás, gyengédség, szeretet, biztonság érzései ébrednek bennünk. Ezeket a támogatásokat azonban nem csak édesanyáinktól kell, hogy megkapjuk és elvárjuk.  Bizonyos kor után, főként ha már a felnőttkorba léptünk, önmagunk felé is gyakorolnunk kell. Persze mindezt kiterjesztjük aztán önmagunkon kívülre is: kedvesünket, közösségünket, a velünk élő élőlényeket istápoljuk vele.

Vannak azonban nők, asszonyok, akik ezekben az energiákban akadályozottak és nem tudják igazán kibontakoztatni és megélni ezt a minőséget. Vannak olyanok is, akik túlzott mértékben is megélik és igazi tyúkanyóként élik mindennapjaikat. Vannak olyanok, aki úton vannak a kiteljesedés felé, s hamarosan kibomlanak bennük az anyaság minőségével egy időben megkapott új energiák. És bizonyára vannak olyanok is, akik nem az anyaság megélésében látják beteljesedni nőiségük útját, vagy olyanok akik még sosem gondoltak arra, hogy önmaguk anyáiként, saját magukat vonják körbe az anyai érzések biztonságot adó ölelésével, s önmagukat is részesítsék szükség esetén anyai gondoskodásban.

Azok közé tartozom én is, akik még nem váltak édesanyává. Mégis úgy érzem, hogy emberi kapcsolataimon, a tanításon kívül, alkotó folyamataimban, akár a kézműves tevékenységeimben, akár írásban, vagy a konyhában való tevékenységem során is megélem ezeket az energiákat. Megfogannak bennem tervek, ötletek, megélem az ihletettség áldott állapotait, és van, hogy mindezek megvalósulásához hosszas vajúdás vezet, s majd az elengedés édes öröme oldja fel a fáradságos szülést, s elfeledteti a kezdeti nehézségeket.

Mindezeket a témákat is képviseli a Telihold, ami a beteljesülés, kiteljesedés égi szinonimája.

Számodra mit jelent az anyaság, vagy az anyai minőség?
Milyen viszonyulásokat alakítottál ki magadban ezzel a fogalommal életed során?
Milyen jelentőséget tulajdonítasz az anyaságnak, mint életszakasznak egy nő életében?
Hogyan, miben éled meg az anya energiáit?
Milyen szituációkban, élethelyzetekben jelenik meg benned?
Hogyan éled/élted meg az anyává válás folyamatait?

Várlak szeretettel 2015 január 6-án a HOLD MEDITÁCIÓS KÖR első alkalmára, ahol ezzel a témával foglalkozunk majd, valamint megidézzük magunkban Déméter energiáit, aki az anyaság archetipikus képviselője, a termékenység és bőség, lányait a végsőkig védelmező istennője.

Következő alkalom: 2015 január 21. Amikor az anya komplementer energiáival, vagyis a VÉNSÉGGEL fogunk foglalkozni.

Keresd a Vörös Sátor oldalát a facebookon is, vagy csatlakozz a virtuális női kör zárt csoportjához.

© Illaberek