Asszonyok ereje

Hajdanán, a korai időkben a nők előtt zárva maradtak a tudományok kapui. Sem egzakt tudományokhoz, sem ezoterikus tanításokhoz nem férhettek közel, csak nagyon kivételezett asszonyok. Az értelem atyjai míg az ész által racionalizálható tudás kutatásával, vagy épp ranggal, hatalommal és háborúskodással voltak elfoglalva, addig a nők szűk keretek közé kényszerültek. A női energiák és a női minőségek lényege azonban így is erőteljesen jelen volt a mindennapokban és meghatározták azt. 

A nők mindig is a természethez közel éltek, s korok folyamán sokkal inkább megőrizték ezt a kapcsolatot a természettel, mint a férifak. Még az ősember oldalán övék volt a gyűjtögetés és táplálás feladata, ami korán megismertette velük a növények gyógyító-, vagy éppenséggel ártó hatásait. Hosszú ideig a nők a legkülönfélébb helyzetekben, széleskörűen alkalmazták őket, hogy gyógyítsák, erősítsék, segítsék velük tárasaikat. Hatalmas tudás birtokában voltak ezáltal a gyógyítás területén. Tudásukat erősítette a szülések körüli bábáskodás, jelen voltak az élet érkezésének pillanatában, ahogy a halál kísérői is voltak olykor ugyanitt, vagy a betegágyak mellett, hiszen övék volt az ápoló, támogató szerep az elesettek oldalán. 

Nem csoda, hogy hamar féltékennyé váltak a tudományok és a hatalom emberei, s a természetes gyógyító asszonyok tudását boszorkányságnak, sarlatánságnak kiáltották ki és üldözni kezdték őket. Azonban az, ami leginkább bőszítette a tudásra szomjazó férfiakat, az volt, hogy amíg ők laboratóriumokban, matematikában és kíséretekben keresték az élet misztériumait, addig a nők ezeket természetes módon élték meg és hordozták magukban. Bennük lüktetett az élet ciklikussága, s a férfiakkal ellentétben teremteni voltak képesek saját testük adottságainál fogva, s vérük ereje a megújulás képességével, misztikus életerővel ruházta fel őket. Ez akár tudatos, akár tudattalan szinten, de félelmet keltett a férfiakban. 

Nem véletlen, hogy az egyház intézménye leginkább, elzárt mindent, ami a nőiség erőit hirdette. Megtagadták a női tudásokat, tabunak és tisztátalannak nyilvánították a nő természetes folyamatait és egymással szemben álló, mégis egyidejű elvárásokat állítottak a nők elé, mint az anyaság és szűziesség fogalmai. A női erő hangja így egy időre talán elhalkult, de sosem némult el teljesen.

Ha körülnézünk a világban látjuk és érezzük, hogy erőteljesen a férfi minőségű energia dominál. A politika, a gazdaság, a társadalmi viszonyok, szerepek, a munkahelyi elvárások, mind a férfi minőségű energiákat tartják előtérben. Anyagi téren való halmozásra törekszik leginkább az ember, pénz és vagyontárgyak birtoklására vágyik, s szinte az által minősíti, vagy határozza meg önmagát. Beláthatjuk azonban, hogy férfias minőség ilyen szintű dominanciája nem vezetett sok jóra ezidáig. A férfi erő önmagában hajlamos a egocentrikusságra és a rombolásra, hatalomra tör, az anyagba és anyagiságba ragad és leigázza a világot.  

!!!Természetesen ez így erős és sarkos jellemzés. Semmiképpen sem a férfiak ellen szól, sem nem ledegradálásukra irányul.  A férfi erőre szükség van és kell, de ha a női minőségeket teljesen kizárja, elzárja, nem engedi érvényesülni, akkor eltűnhet minden szépség, szín és íz az életből, amit a nők, az ő női energiáik és minőségeik szerint hoznak a világba. Ez az egyensúlyvesztés látszik és érződik ma világunkban. Úgy fogalmaznak a női tanítók, hogy amíg a férfiak pusztítani képesek, addig a nők életet adnak. S jelenleg a világ legtöbb helyén és az élet legtöbb területén előbbi érvényesül jobban!!!

Minőségekről és energiákról van szó, amelyek egyébként bennünk nőkben is jelen vannak. Tudjuk, hogy egy nő nem csupán női, ahogy egy férfi sem csupán férfi energiák, minőségek és tulajdonságok hordozója. Azt pedig látjuk, hogy a nők nincsenek túl jó állapotban. PMS, endometriózis, ciszták, termékenységi problémák, kihordási komplikációk, szülési nehézségek szomorítanak és betegítenek sokunkat. A nők mindig is a világ lelkei voltak, együtt rezegtek az élettel. Szoros kapcsolatban vagyunk és létezünk a Természettel, s bennünk ugyanannak a férfias minőségnek a dominanciája tombol és rombol, ami a világunkban is, hiszen a nők is, ennek hatására, egyre inkább elrejtik vagy elfeledik valódi arcukat, s elveszítik a kapcsolatot a női bölcsesség forrásával. 

A világunk és mi magunk is akkor menekülünk meg, ha férfiak és nők, férfi és női energiák, minőségek, tulajdonságok ismét egymáshoz rendeződnek, s támogatóan, egymást emelő, erősítő módon egészítik ki egymást. Ahogy önmagunkban is törekszünk felismerni és egymással harmóniában működtetni ezeket az erőket, úgy a világban is törekednünk kell megteremteni ezt a harmóniát. Ez egy folyamatos belső munka záloga. 

Bár sokáig úgy tartották, hogy a nők szerepeiknél fogva nem alkalmasak arra, hogy szellemi praxist folytassanak ez a feltevés téves. Sőt, azt gondolom, hogy mi nők nagyon is magas szintű szellemi gyakorlatok végzésére vagyunk hivatottak, csupán meg kell találni a saját eszközeinket és módszereinket. A férfiak számára megalkotott utak, mint az aszketikus jóga, vagy a jóga meditáció némi módosításra, előkészítésre, személyre szabásra szorulnak, hiszen ezeket a módszereket férfiak alkották, férfiak számára és nem veszik figyelembe a nők egyéni adottságait, képességeit, készségeit. Azonban valaminek a hiánya nem jelenti azt, hogy a hiányzó dolognak nincs létjogosultsága. 


A nő feladata a materializálás. Ennek legszebb szimbóluma, amikor egy leendő édesanya egy láthatatlan, megfoghatatlan energiából, természetesen társa közreműködésével, de mégis egyedül, saját testén belül életet formál és hoz a világra. Ez a transzformáció csak egy példa arra, hogy a női erő miként működik és milyen szerepet tölt be a világban. A női teremtés mindig a szellemitől halad az anyagi felé, míg a férfiak az anyag felől igyekeznek a szellem felé. Ezért is van az, hogy akár csak az otthonunkban, akár a szűkebb vagy tágabb közösségben nagyon is meghatározó egy nő mentális állapota, hisz abból fakad minden öröm és bánat, gazdagság, vagy nélkülözés, beteljesülés vagy elvetélés. Teremtő szerveink, mint méhünk, vagy petefészkeink, melleink sokkal több szinten és módon működnek és hatnak, mint gondolnánk. Pusztán reprodukciós szervként ismerve fel erőközpontjainkat súlyos veszteség. Női teremtő erőnk bármire képes. Megfoganhatunk tervekkel, ötletekkel, vagy épp társunk sikereit hordozhatjuk magunkban. És ha megfelelően tápláljuk ezeket a terveket, még ha meg is vajúdunk velük, bizonyosan a világban köszönthetjük megvalósított formában őket, ezzel családunk, szeretteink javára fordítva közvetetten, vagy közvetlen módon sikereinket. 

Ezért is buzdítok arra minden nőt, hogy találjátok meg a számotokra megfelelő szellemi utakat. Meditáljatok, szánjatok időt önmagatokra. Legyetek önmagatok bábái, anyái is. Tápláljátok szellemi étkekkel önmagatokat, hogy növekedhessetek szellemi erőtökben. Gyomláljátok az elmétekben gyökeret verő ártó, gátló, lekicsinyítő és megsemmisítő gondolatokat, akár virágos kertetek, Főzzetek ki praktikákat, mágiákat, hogy a mindennapok apró részletibe ivódjon be női bölcsesség varázsos illata. Tisztogassátok személyiséget és lelketek, hogy mint a tisztára mosott, szél elé terített ingek, átragyogtassák a nap fénylő sugarait. Merjetek változni és változtatni, alakítsátok át a világot, ahogy mindig mindenből, valami mást csináltok. Emeljétek és támogassátok nő társaitokat, mint egymás nővérei, anyái, nagyanyái. Ezek a nők mágiái. ...és a mosoly... mosolyogjatok sokat, mert a nők bölcsessége és derűs mosolya gyógyíthatja csak meg, ezt a pusztuló a világot! 


A nő szellemi útja

Ahogy magukat a jógagyakorlatokat, úgy a legtöbb szellemi gyakorlatot is férfiak dolgozták ki, férfiak számára. A mainstream a legtöbb esetben nem veszi figyelembe az alapvető különbségeket férfi és nő között, annak ellenére, hogy ezek a különbségek igencsak jelentősek, nem csupán a jól látható fizikai másság tekintetében, hanem a nők lehetőségeit, készségeit, hajlamait, adottságait, igényeit és életútját tekintve is.

Sokan felismerték már, hogy az alapvetően férfi energiákkal dolgozó jóga gyakorlás, vagy a férfiakra szabott meditációs praxis nem megfelelően támogatja a nők szellemi útját, legalábbis nem úgy és nem olyan mértékben személyre szabott részükre, ahogy azt a női minőségek megkívánnák. Ha visszatekintünk akár India, akár Kína, vagy Japán szellemi hagyatékára, jól láthatjuk, hogy hangsúlyosan férfi követők, szerzetesek, szentek fogalmazták és járták a kijelölt utakat. A nők elől sokáig rejtve maradtak a tanítások, s csak kivételes helyzetben lévő asszonyok folytathattak spirituális gyakorlatokat. Ezek a gyakorlatok azonban a férfi minőségek által voltak meghatározva és kialakítva. Mondhatjuk, hogy az ész, az intellektus és értelem útján közelítettek a cél felé, szabályokkal és rendszerekkel kikövezve az utat, ám a nőket adottságaik inkább az érzelmek, az intuíció, a finomabb energiákkal való munka irányába vezetik. Születésüknél fogva szellemük szabadabb, lágyabb, hajlékonyabb, mintsem, hogy merev keretek közé szorítsák az élet áramát, melynek hullámait ösztönösen élik számtalan testi-lelki cikluson át egész életük során.

Túlhaladva azokat az időket, amikor a nők csupán kiszolgáló személyzetként éltek a férfiak mellett, alárendelt szerepbe kényszerülve, egyre inkább szükség és igény ébredt arra, hogy a nők önmagukra találjanak és felelevenítsék, vagy újra kidolgozzák azokat a módszereket, melyek speciális tulajdonságaikhoz igazodva segítik őket spirituális fejlődésükben. A megőrzött ősi szakrális tanításokat életre kell hívni, helyenként át kell szabni, s a modern nő alakjára, egyediségére kell formálni.

A nő sok tekintetben másképp működik mint a férfi. Tekintsünk el most az alapvető fizikai, biológiai különbségektől, tudatosítsuk, hogy elhanyagolhatatlan különbségeink egyben meg is mutatják, merre kell haladni nőként, vagy épp férfiként a spirituális kiteljesedés felé.

Ezeket a különbségeket alapvetően a JIN és a JANG rendszer fejezi ki leginkább. Tudnunk kell azonban, hogy soha nincs abszolút jin, vagy jang. Bármilyen mélyre is hatolunk, az egység újra és újra, akár a végtelen fraktál jinre és jangra bomlik tovább. A nők nem pusztán a JIN energia minőségeivel rendelkeznek, ahogy a férfiak sem pusztán a jang energiával. Mindkét nem magában hordozza mindkét minőséget. Úgy tanítják, hogy a nők kívül a JIN energiával, belül JANG energiával vannak felruházva, s a férfiak fordítva. Egészséges helyzetben kiegyensúlyozottan rendelkezünk ezekkel az erőkkel, s a keleti egészségszemlélet szerint éppen ennek az egyensúlynak a felborulása okozza a betegségeket, vagy a kiegyensúlyozatlan mentális állapotokat.

Engedjük meg azonban most ennek a két minőségnek, hogy segítségünkre legyen abban, hogy felismerjük a nő szellemi útját meghatározó minőségeket.

JIN
nő, nőies, belső, passzív, introvertált, összegyűjtés, foganás, megtartás,  elengedés,  összehúzódás, lefelé áramló energia, megformálás, víz, vér, puhaság, lágyság, Hold, éj...

JANG
férfi, férfias, külső, aktív, extrovertált, szétszórás, nemzés, átformálás, megtöltés, kitágulás, felfelé áramló energia, mozgatás, tűz, életerő, keménység, harcosság, Nap, nappal...

A finomabb energia munkák tekintetében a legmeghatározóbb és egyik legfontosabb különbség a férfiak és a nők szellemi útja között, hogy a férfi lentről felfelé dolgozik az energiákkal, tehát az anyagtól, az anyagi síktól halad a szellem felé, mondhtnánk úgy is, hogy a durvától a finom felé. A nő azonban felülről lefelé dolgozik, tehát a szellem irányából halad az anyag felé, megjelenítve a durvában a finomabb aspektusokat. Mit is jelent ez? A nő  magában hordozza az élet misztériumát. A kozmosznak olyan eszköze, mely képes az anyagba transzformálni a szellemi erőket, energiákat. Ő az összekötő ég és föld között. Ennek a folyamatnak szemléletes szimbóluma a foganás, várandóság és szülés folyamata, amikor is a nő önmagán keresztül egy szellemi minőséget testének különleges képességével transzformál anyaggá. Adottságainknál fogva sokkal szorosabb kapcsolatban és együttműködésben állunk a körülöttünk ható erőkkel, s szellemi utazásunk célja, hogy ösztöneinket, női bölcsességünket minél tisztábbra csiszoljuk, felismerjük és tudatosítsuk egyediségünket, női természetünket, s önmagunkon keresztül a szellem ragyogásának nyissunk teret, s engedjük hatni magunkon keresztül a külvilágban.
© Illaberek