A Hold vörös könnye


“A menstruációs vér tehát – az egyetlen olyan vér, ami nem erőszak vagy betegség által fakad – magában hordozza az Istennő erejét, áldását és bölcsességét.”
André Zsigmond, vallástörténész

yonikamakhya-yoni2A menstruációs vér abszolút tabunak számít. Nem ábrázoljuk, nem nézünk rá, nem beszélünk róla. Annak ellenére nem, hogy világszerte fellelhetők hagyományok, melyek arról tanúskodnak, hogy a menstruáció idejét élő nőnek és vérének igen nagy hatalma volt. Ha bele gondolunk a menstruáció és a vérmisztériumok a földön élő minden valaha élt, élő és életre váró nőt egy közös körbe von… mégis egyre kevesebbet tudunk róla, s szinte alig akadnak, akiknek többet jelent Holdesszenciájuk annál, mint hogysem eldobható betétekre csepegtessék.
A régi időkben és kultúrákban még az élet nagyobb összhangban való volt a női princípiumokkal és az Istennővel. A menstruációs vérre, mint gyógyító, mágikus esszenciára tekintettek, s fontos rituálék alkalmával használták fel. Szimbolizálta az életet, a termékenységet és a halhatatlanságot.  Úgy tartották, hogy egy fiatal lány első vére tartalmazza a legerősebb gyógyító tulajdonságokat, s akár gyógyíthatatlan betegségekre is gyógyírt hozhat. De a Holdvért nem csak gyógyításra, a betegségek idején használták. Része volt a termékenységi ünnepeknek, rituáléknak és rítusoknak is.  A vérét a földnek adó nő hozzásegíthette a közösséget ahhoz, hogy a növények bőségesebb termést hozzanak, s gazdagabban lássa el őket élelemmel.

Különböző törzsi hagyományok szent időszakként élték a menstruáció napjai, s a Holdvért nem csak gyógyításra és regenerálódásra, hanem mágikus cselekedetekhez, rituálékhoz használtak fel. A nők menstruációs sátrakba vonultak szertartásaikhoz, miközben a férfiak vigyáztak rájuk. Bölcsességüket és tisztánlátásukat elismerték, sőt a vezetők kikérték döntéseik előtt. Egy nő a “sötét hold idejében”, vagyis a menstruáció napjain a legerősebb mentálisan,  pszichésen, ezért ez az időszak a legalkalmasabb bölcsességének megosztására.

Találhatunk feljegyzéseket arról, hogy egyes tantrikus hagyományokban a menstruáció ideje egyben az extázis ideje volt. Ilyenkor a  rituális szex által az Istennőt képviselő főpapnő spirituális növekedéshez segíthette az uralkodót, vagy vezetőt. Ebben az időszakban a szexuális együttlét és a nő erotikus energiái mágiákra, átalakításra, gyógyításra irányulnak és nem pedig gyermeknemzésre. A nő holdnapjain a “hatalom birtokosa”, aki a hozzá tartozó férfit emelheti holdvére által, akár az együttlét, akár  a nő menstruációs véréből való fogyasztás formájában. A férfi sperma és a nő vére összekeverve és elfogyasztva teljes regenerációhoz és megvilágosodáshoz vezeti a tantrikákat.
Ausztráliában a menstruáció idejét az álmodás idejének tartották. Ilyenkor a nők elvonultak és a közösség érdekében végeztek rituálékat, szertartásokat, s intuitív módon használták fokozott tisztánlátásukat, s álmokat, látomásokat hívtak.

Egy nő élete során4 vérmisztériumba kap beavatást.
Az első a vérzés kezdete, az első menstruáció. A Menarche hagyományosan ennek a beavatásnak az ünnepe. A fiatal lányt ilyenkor a közösség nő tagjai maguk közé fogadják, s megosztanak vele történeteket, tapasztalatokat, átadják tudásukat és magukkal egyenlő nőként ismerik el. Énekekkel, táncokkal, virágokkal díszítik, ünneplik és üdvözlik, női körben.

A  második az első szerelmes együttlét. 

A harmadik vérmisztérium a szülés ideje. Bár nem feltétlen éli át minden nő, (amiről hosszasan lehetne írni, hogy miért kellene mégis, vagy miért nem még sem…) kétség kívül a legfontosabb tapasztalat és beavatás egy nő életében, amelyen keresztül leginkább megtapasztalhatja önmaga istennői minőségét. Méhének 7 kapuján át hozza a világra az új lelket, aki az ő testén keresztül alakul át a szellemből az anyagi világban testet öltő emberré. Jelentős folyamat, amely nem csak a születendő lélek, de a nő számára is erős transzformációs erővel bír.

A negyedik szakasz a vérzés elmaradása a menopausa ideje. Ilyenkor a nő visszafogja vérét, kreatív teremtő ereje megélt bölcsességgé válik, s élettapasztalatát szűkebb, vagy tágabb közössége segítésére fordítja.

Menstruációnktól elfordulhatunk, nem véve róla tudomást, elszenvedhetjük, vagy lehetünk közönyösek, megélhetjük a világ legtermészetesebb folyamataként, de válhatunk tudatossá is benne. Nyithatunk és felfedezést tehetünk a női lét szakrális vonatkozásaiban. Rápillanthatunk és bejárhatunk önmagunkban egy ismeretlen, de mégis ismerős szakrális világot, amely más minőségbe emeli nőiségünk megélését és tudatosságát. Kapcsolatba lépni, elkezdeni értékelni és használni a menstruációs vér erejét, talán nem mindenki számára elfogadható ebben a pillanatban, de tudom, hogy vannak olyanok is, akik kíváncsiak, tudásra szomjasak és vágynak rá, hogy megízlelhessék és élővé tehessék mindennapjaikban a női szakralitást. Hogy ki milyen mértékben ismeri fel és alkalmazza a vér erejét, az egyéni. Nincsenek szabályok, kötött rituálék, mindenki önmaga számára alakítja és magára szabja a vérmisztériummal kapcsolatos gyakorlatait. Néhány ötlet arra, hogyan használd a Hold Vörös Könnyét:

- ha teheted akár a kertedben, akár a szabadban, engedd a véred a földre, ezzel nem csupán táplálod és termékennyé teszed, de védelmet is adhatsz “területednek”.
- használhatod kedvenc növényeid öntözéséhez, táplálásához
- megpecsételheted vele imáidat, fogadalmaidat, hogy erőt csepegtess beléjük
- felszentelhetsz, megszentelhetsz vele számodra fontos tárgyakat, rituális eszközöket
- vörösborban elkeverve néhány csepp Hold esszenciát növelheted spirituális erődet

Ezenkívül persze a Holdvért tekintheted méhed üzeneteként, ami megmutatja mi és hogyan zajlik benned éppen, mi történt a ciklus során. A vérzés elindulásának módja, a vér minősége, milyensége, színe, állaga, illata és ezeknek a menstruáció folyamán zajló változásai beszédesek, jelentőséggel bírnak és ha figyelmes vagy, egyre több mindenről suttognak majd neked…Keresd a 'Vörös Sátor' közösségét a Facebookon is!

Csatlakozz zárt női körünkhöz: www.facebook.com/groups/vorossator

A Vörös Sátor hagyománya

4ddd690faeb6c723571671968d14603cSokak számára ebben a menstruáció természetes megélésétől elforduló világban a Vörös Sátor, vagy Holdkunyhó hagyománya nagyon távolinak tűnik. Teret engedni a Holdidő megélésének azonnali konfliktust szül a teljesítmény orientált világgal. Nem divat kimondani és beszélni a menstruációról és a benne megélt állapotról, inkább támogatott elnyomni a tüneteket, eltömíteni a vér szabad áramlását, elrejteni, eltitkolni és csak messziről úgy utalni rá (azok a napok), mintha vállalhatatlan és szégyellnivaló lenne a folyamat. Egyre inkább elhitték a nők, hogy átokkal sújtott és tisztátalan napok ezek, amelyeket megélünk a vérzés ideje során és elnevezéseiben is megerősítik a vele szemben fennálló ellenállást: “havi baj”-ként, vagy “nehéz napok”-ként emlegetik. Bár a TVben, vagy mozikban látható filmekből ömlik a vér, a vérző fogínyre ajánlott fogkrém reklámjában gusztusosan véreset köp a szereplő, de a menstruációs vért kék színnel illusztrálják… A legkisebb mértékben sem szeretnénk ismerni, tudni, rápillantani…

A nők sokasága igyekszik elnyomni a tüneteket, észrevétlenné és észrevehetetlenné tenni a Holdidő napjait. Ami mára megmaradt a menstruáció jelentőségéből az a betét-, tampon-, fájdalomcsillapító-, intim mosakodó szerek gyártóinkat a nyereség vágyban tett hamis ígéretei, melyekkel még nagyobb öntudatlanságba sodorják a nőket. Elhittük, hogy titkolni kell. Elhittük, hogy észrevétlenné kell tenni. Elhittük, hogy gyengébben vagyunk általa. Elhittük, hogy szégyen, ha véletlenül bármilyen látható jelét adjuk a vörös napoknak.  A vérmisztériuma feledésbe merült. És ezzel a nők elvágták magukat a Természettől, és legfőképpen Méhüktől… Nem is sejtik, hogy ez az elfojtás és tagadás, a nőiség és női lét legmélyebb elutasítása áll sok esetben a női probléma hátterében.

Ezekkel az alapokkal nehéz lépéseket tenni a Vörös Sátor irányába. Ha egy nő érzi a hívást, akkor is meg kell találnia a közvetlen és tágabb környezete számára is elfogadható módját annak, hogy egészséges szemlélettel és bölcsességgel viselje a menstruáció idejét, s beengedje életébe a hozzá kapcsolódó ősi tudást és vezetést.

A Vörös Sátor hagyományosan egy hely a menstruáló nők számára. Arra használták, hogy teret engedjenek a menstruáció folyamatának, mely nem csak testi-lelki tisztulást hozott, de a nő, a családja, és a közössége számára is fontos látomásokat és álmokat. Úgy tartották, hogy a nők Holdnapjaikon még inkább megnyílnak a Természetfeletti erőknek, így a törzs vezetői komolyan figyelembe vették a Vörös Sátor asszonyainak intelmeit. A vérzéssel egy nő nem csak arra kap alkalmat, hogy önmaga tisztuljon testi és lelki szinten, képes a férfiért, a családért, vagy a közösségért is menstruálni, s tudatosan alkalmazni vére erejét. A nők itt megosztották tapasztalataikat, támogatták, segítették egymást.

Hogyan menstruáljunk?

A legtöbb nőnek újra fel kell vennie a kapcsolatot Természetes ritmusával. Erre leginkább a Hold megfigyelésén és megértésén keresztül vagyunk képesek, amely ősidők óta a nőiség szimbóluma. Fel kell fedeznünk önmagunkban a Hold különböző ciklusait. Meg kell tanulnunk odafigyelni testük jelzéseire és meg kell hallanunk újra méhük hangját és üzenetét.
Azok a nők, akik leginkább küzdenek a nőiséggel kapcsolatos, azzal összefüggő problémákkal gyakran szenvednek a PMS tüneteitől, amely sokszor a méh kétségbeesett segélykiáltása, hogy: figyelj rám!

Menstruációnk az elengedések, és a tisztulás ideje. Befelé forduló, passzív időszak, amikor a csend és a nyugalom a legkívánatosabb. Nem elvérható önmagunktól, vagy mások által tőlünk, hogy ugyanolyan intenzitással, energiával és pezsgéssel tevékenykedjünk ezeken az érzékeny napokon. Meg kell találni annak a módját, hogy hogyan tartsunk egyensúlyt a külvilág megváltoztathatatlan elvárásai és belső igényeink között. Meg kell találni a módját, hogy legalább közvetlen környezetünkkel megértessük és elfogadtassuk a folyamatot, amin keresztül megyünk.

A törzsi kultúrák némelyike úgy tartotta, ilyenkor a nőnek semmilyen tevékenységet nem szabad végezni. Sem ételkészítésre, sem érintésre, sem semmilyen tevékenységre a ház körül nem alkalmas. – Nyilván ilyen szélsőségeket nem tudunk megengedni magunknak, hiszen nem küldhetünk egy sms-t a főnökünknek, hogy: “coming soon… most éppen menstruálok, majd jövök”, vagy nem mondhatjuk gyermekeinknek, hogy: “bocsi drága, most anya menstruál, ideje böjtölnöd egyet…” – ezek szélsőségek. Minden esetben tartózkodni kell tőlük, viszont nőként hajlamosak vagyunk az utolsó helyre sorolni magunkat és csak szolgálunk és szolgálunk, miközben önmagunkra nem elég figyelmet fordítunk, s ez nem csak magunkra nézve káros, idővel környezetünk is megsínyli önmagunkkal szembeni felszínességünk.

A menstruáció tiszteletre méltó, szakrális jelentőségű. A menstruációs vér pedig misztikus erejű esszencia, melynek mágikus erejében őseink még hittek. Fel kell ébresztenünk magunkban a tudást, s meg kell tanulnunk újra tisztelni az Istennő erejét és áldását, melyet a vérben, a vérzés által magunkban hordozunk. (Hamarosan írok még a vérmisztériumról bővebben.)

A menstruáció a pihenés és önreflexió időszaka. Lezárul egy periódus. Lehetünk efelől tudatlanok, vagy tudatosan is megélhetjük ciklusunkat (sőt megtanulhatunk együttműködni a ciklus során bennünk ható energiákkal). Alkalmunk nyílik a menstruációval elengedni érzelmi terheinket, lezárni és kiengedni magunkból feleslegessé vált tartalmakat és jelenléteket. Jól esik a befelé fordulás, a pihenés, a méh finom simogatása és melegen tartása.

Szervezetünket támogathatjuk a tisztulási folyamatban azáltal, ha több folyadékot veszünk magunkhoz, esetleg lé böjtöt, vagy könnyített étkezés folytatunk. Ebben az időszakban érdemes sötétzöld (spenót, sóska, zeller, brokkoli) vagy vörös zöldségeket (cékla), gyümölcsöket fogyasztani (gránátalma, eper, málna), amelyek támogatják a vérképzést és megkönnyítik a menstruáció folyamatát. Egyes gyógynövényeket, növényi aromákat, olajokat, esszenciákat is segítségül hívhatunk a tünetek enyhítésére, vagy a menstruációhoz kapcsolódó problémák (PMS, rendszertelenség, erős vérzés, hosszan elhúzódó vérzés) kezelésére. Mivel ez egy elég összetett téma, és távolról sem olyan egyszerű, mint gondolnánk kiválasztani és adagolni őket, erről is bővebben írok majd, addig is érdemes hozzáértő útmutatás alapján alkalmazni a gyógynövényeket.

…egyszóval… adjuk meg magunknak az időt a pihenésre, az elengedésre, a tudatos megélésre a menstruáció idején. Találjuk meg akár a külvilágban megjelenítve, akár önmagunkban a Vörös Sátor, vagy Holdkunyhó terét, ahol engedhetünk szakrális lényegiségünk megélésének, álmoknak, vízióknak, ősök tanításának… De legfőképp viseljük és vállaljuk, méghozzá büszkén a menstruációt, ami erő, bölcsesség, termékenység, gyógyító erő… ne csak lányainknak, fiainknak is beszéljünk róla, hogy egy olyan generáció nőjön fel, akik számára nem tabu ismerni, megélni és kísérni a női test és lélek szakrális folyamatait.

- Az indián gyógyító asszony Susun Weed szavaival -
"Arra hívlak benneteket leányaim, hogy kezdjétek el ünnepelni Holdnapjaitokat, gyűljetek össze kis csoportokban és hozzatok létre Holdkunyhókat a környezetetekben, ahova elvonulhattok és meditálhattok, ahol álmokat és látomásokat kérhettek és kaphattok, amik útmutatóul szolgálhatnak majd számotokra és családjaitok számára.
Az az információ, ami egy nő számára elérhetővé válik a menstruáció ideje alatt, az a legtisztább forrásból, a Nagy Misztérium méhéből való és fontos dolgokat üzenhet az Ismeretlenről és a Jövőről . Álomlátó embereink legmeghatározóbb, profetikus jövendölései – mint például a fehér ember eljövetele – éppen a Holdkunyhókból érkeztek.
Mit jelent ez? Azt, hogy ezekben a gyorsan és nem a legjobb irányba változó időkben a legfontosabb információk Hozzád érkeznek és minden olyan nőhöz, aki tudja jól és jóra használni Holdidejét. Mindennek az ellenkezője is igaz: bármelyikünk, aki nem figyel, és nem „szenteli meg” e napokat, az ezzel sok mindent veszít, elsősorban azt, hogy mások sem fogják tiszteletben tartani a vérzését.
Ahogy közeledik Holdidőd, érezd, hogy hogyan finomodik érzékenységed, hogyan nyílik meg benned valami. Figyeld, hogy milyen helyeken jársz és milyen energiák vesznek körül, mert ilyenkor nagyon fogékony vagy mindenre és mély nyomokat hagyhatnak benned a különböző ingerek. Olyan dolgokban merülj el, amit szívesen fogadsz be, amiből örömmel teremtesz és ami minden szinten épülésedre szolgál. Fordulj a szép felé, a békesség felé.  Olyan dalok hangozzanak benned, olyan képeket hívj elő magadból, amik gyermekeid és az utánad következő 7 generáció gyermekei felé egy harmonikus élet képét sugározzák. Finomítsd a figyelmedet és keresd a lehető legtisztább tárgyakat, amiket figyelmeddel befogadsz, hogy mire vérzésed megindul, felkészülve vonulhass el a Holdkunyhó békességes szépségébe és szépséges csendjébe hogy néhány napra magad mögött hagyd a mindennapok világát.
Legyen Holdkunyhódban egy szép füzet, hogy lejegyezhesd álmaidat, Holdidőd ihlette ötleteidet, a felvillanó képeket, megérzéseket. Rajzban vagy festve is örökíts meg néhány képet, mert így a szavak és képek gyönyörű egységet alkotva fogják kifejezni menzeszed üzenetét."

images (54)
© Illaberek